Praca dla CIO

Obie strony tego spektaklu postępowały czasem pochopnie. "Na przykład, jeden ze znanych banków nie wycofał się z Polski, mimo wcześniejszych spekulacji i odmraża swoje projekty, choć nie uniknął straty dobrego CIO. Z kolei prezes jednej z większych firm z dumą przedstawił nam sytuację: ‘Zwolniliśmy wielu dobrych specjalistów, ale większość udało nam się odzyskać’. Trzeba przyznać, że daje to do myślenia" - dodaje Krysztof Puchalski.

Specjaliści od CIO

Według Katarzyny Kościeleckiej, zdecydowana większość ofert pracy dla top menedżerów jest obecnie obsługiwana przez firmy specjalistyczne. "Kluczowe znaczenie dla organizacji biznesowych ma możliwość jak najpełniejszej penetracji rynku w celu przyciągnięcia właściwego kandydata. Poszukiwania odpowiedniej osoby na tak kluczowe stanowisko niemal zawsze wymaga zastosowania metody poszukiwań bezpośrednich. Jest ona bardzo pracochłonna dla działu rekrutacji i wiąże się z ryzykiem niepowodzenia" - stwierdza Katarzyna Kościelecka.

Zobacz również:

  • Dynamiczny rynek kandydata
  • Zainteresowania czy moda – jak planować karierę w IT?
  • Kim jest dyrektor ds. technologii (CTO)?

Znaczenie pełnego przeglądu sytuacji na rynku akcentuje także Barbara Jakubska. Wyspecjalizowany i doświadczony konsultant IT wie, kto planuje ruchy na rynku, jakie technologie są używane w poszczególnych firmach, rozumie specyfikę stanowisk i potrafi dopasować doświadczenia i oczekiwania menedżera IT do potrzeb i możliwości organizacji. "Jeśli CIO czy inny menedżer wysokiego szczebla rozważa zmianę pracy, sam zgłasza się do head huntera, do którego ma zaufanie (często do tego, który wcześniej rekrutował dla niego członków zespołu)" - mówi Barbara Jakubska (Repeć). Krzysztof Puchalski zwraca przy tym uwagę, że projekty executive search stanowią w pewnym sensie drugi obieg rynku pracy. Realizacja tych działań przebiega według prawideł, które w większości przypadków można podsumować jako minimalizowanie ryzyka złego wyboru.

Za obopólną niezgodą

Przyczyny wymiany dyrektorów IT deklarowane przez klientów firm executive search miały podstawy w braku umiejętności podejmowania decyzji przez CIO w obliczu zmieniających się warunków rynkowych.

Z kolei sami CIO decydowali się na odejście w reakcji na zmianę kierunku, w którym zmierza firma.


TOP 200