Pożar w serwerowni!

Każda serwerownia o wysokich wymaganiach niezawodności musi posiadać instalację, która ugasi pożar, zanim zdąży się on rozprzestrzenić, by doprowadzić do katastrofy.

Pożar w serwerowni!

Pożar jest statystycznie najważniejszym czynnikiem, całkowicie niszczącym infrastrukturę elektroniczną. Ochrona przeciwpożarowa dużej serwerowni powinna zawierać systemy automatycznego gaszenia. Powinny być one zainstalowane w tych serwerowniach, w których gromadzone są cenne dane, które nie podlegają replikowaniu do innej lokalizacji. Mają także zastosowanie przy ochronie pomieszczeń, zawierających cenną aparaturę, w archiwach, przy gaszeniu pożarów w muzeach itd.

Popularne w Polsce instalacje gaszenia pożaru zawierają centralkę gaśniczą (np. Polon IGNIS), zestaw czujek, ewentualnie czujkę liniową, stałe urządzenie gaśnicze z gazem (czynnika ciekłego się nie stosuje w serwerowniach, ze względu na straty, które powoduje), zestaw przycisków rozpoczęcia (ROP, PU) i zatrzymania akcji gaśniczej (PW) oraz syreny alarmowe, powiadamiające użytkowników o wykryciu pożaru. Sygnał alarmowy dostarczany przez centralę może służyć do przekazania informacji o pożarze do innych systemów bezpieczeństwa w budynku.

Nie ma dymu bez ognia

Ile to kosztuje

- Typowa centrala na jedno pomieszczenie - 3-4 tys. zł,

- pojedyncza czujka jonizacyjna wczesnego wykrywania - 150-300 zł,

- czujka optyczna 120-200 zł,

- konwencjonalna czujka liniowa ok. 1500 zł,

- SUG, czyli stałe urządzenie gaśnicze - cena zależy od rozwiązań i projektu.

Najdroższym elementem całego systemu jest stałe urządzenie gaśnicze, zawierające gaz. Koszt trudno oszacować, gdyż istotnie zależy od wybranego gazu, objętości pomieszczenia oraz stosowanych rozwiązań

Aby gaszenie pożaru w chronionych pomieszczeniach było sprawne i skuteczne, musi rozpocząć się już na etapie pojawiających się pierwszych smug dymu, jeszcze przed pojawieniem się otwartego płomienia, aby umożliwić ugaszenie, zanim się on rozprzestrzeni. Do wykrywania dymu stosuje się czujki optyczne lub jonizacyjne. Ich liczba, rozmieszczenie oraz typ powinny być dobrane do instalacji w pomieszczeniu, zależnie od potrzeb. Przeważnie umieszcza się je na suficie pomieszczeń, gdyż gorące gazy są lżejsze i mają tendencję do unoszenia się.

Czujka jonizacyjna (wykorzystująca materiał promieniotwórczy) działa na zasadzie wykrywania zmniejszenia prądu jonizacji w komorze pomiarowej, wskutek spadku ruchliwości jonów, do których przyłączają się widzialne i niewidzialne cząstki aerozolu powstałego podczas pożaru. Naruszenie równowagi w dwóch komorach czujnika oznacza, że w pomieszczeniu znajduje się dym. Z kolei czujka optyczna kontroluje przezroczystość optyczną powietrza. Jeżeli znajdzie się w nim określona zawartość aerozoli (dymu), zmniejszająca przezroczystość, to czujka podniesie alarm. Czujki tego typu stosuje się w miejscach, gdzie nie następuje kondensacja pary wodnej, w pomieszczeniach, które nie są zbytnio zapylone, tam, gdzie występują ustabilizowane warunki atmosferyczne. W serwerowniach można zastosować czujki obu rodzajów, ale ich dobór przeprowadza specjalista, opracowując projekt.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200