Pionierzy hurtowni

Prezentujemy zestawienie wybranych przez nas najważniejszych projektów wdrożeń hurtowni danych, prowadzonych w polskich firmach i instytucjach.

Prezentujemy zestawienie wybranych przez nas najważniejszych projektów wdrożeń hurtowni danych, prowadzonych w polskich firmach i instytucjach.

ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE MA PROBLEMY z przyjęciem jednolitej i spójnej hurtowni danych. Dla niektórych informatyków z hurtownią wiążą się wszelkie System:y decyzyjne i inne narzędzia służące do informowania kierownictwa (znane od dawna). Inni twierdzą, że hurtownia danych nie jest konieczna do ich wdrożenia. Ma ona sprawić, by System:y te operowały na większym zakresie danych, które są bardziej spójne i wiarygodne. Trzeba też pamiętać, że System: raportowania nie może być Cel:em budowy hurtowni. Byłoby to nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Prezentowane wdrożenia spełniają więc dość pojemną definicję hurtowni danych.

Bank Ochrony Środowiska SA, Warszawa

System (nazwa) System Wspomagania Zarządzania Centralą Banku

Cel Pomoc w analizie ryzyka działalności bankowej

Czas budowy (w miesiącach) 9 (obecnie w trakcie tworzenia)

Wykonawca Comp Rzeszów SA

Sprzęt Sun Enterprise 3000

Oprogramowanie Oracle7 (baza danych), Oracle Financial Analyzer (dostęp do danych), Oracle Discoverer (rozwiązanie typu data mining)

Inicjator projektu Dział informatyczny przedstawił możliwości, jakie daje współczesna technologia, przedstawiciele innych działów swoje potrzeby.

Odbiorca hurtowni Kierownictwo banku, pracownicy departamentów gospodarki pieniężnej, kredytowych, badań i rozwoju, sprawozdawczości i bilansu.

Sponsor Koszt budowy hurtowni danych pokryto z budżetu działu informatyki.

Cytat "Trudno mówić o zakończeniu budowania hurtowni danych, ponieważ jest to żywy twór przeobrażający się w sposób dynamiczny. Każda zmiana oferty naszych produktów, czy też sytuacji na rynku i otoczenia bankowego musi zostać odzwierciedlona w tym systemie" - Bogdan Kowalczyk, dyrektor departamentu informatyki Banku Ochrony Środowiska SA.

<hr size=1 noshade>

Centertel

System (nazwa) Pilotażowa hurtownia danych

Cel Uzyskanie przekrojowych informacji o abonentach i wzorcach połączeń prowadzonych przez telefony komórkowe

Czas budowy (w miesiącach) Około 12

Współpraca Kilka znanych firm konsultingowych

Oprogramowanie SAS System

Inicjator projektu Dział informatyki

Odbiorca hurtowni Dział marketingu

Cytat "Działając na coraz bardziej konkurencyjnym rynku musimy wyciągać wnioski z informacji dotyczących abonentów. Uruchomienie usług Idea Centertel to napływ mniej zasobnych klientów, ktorych trzeba baczniej obserwować" - Aleksander Wyka, szef Rozwoju Systemów Teleinformatycznych.

<hr size=1 noshade>

Bank Ochrony Środowiska SA, Warszawa

System: (nazwa) System Wspomagania Zarządzania Centralą Banku

Cel: Pomoc w analizie ryzyka działalności bankowej

Czas budowy (w miesiącach): 9 (obecnie w trakcie tworzenia)

Wykonawca: Comp Rzeszów SA

Sprzęt: Sun Enterprise 3000

Oprogramowanie: Oracle7 (baza danych), Oracle Financial Analyzer (dostęp do danych), Oracle Discoverer (rozwiązanie typu data mining)

Inicjator projektu: Dział informatyczny przedstawił możliwości, jakie daje współczesna technologia, przedstawiciele innych działów swoje potrzeby.

Odbiorca hurtowni: Kierownictwo banku, pracownicy departamentów gospodarki pieniężnej, kredytowych, badań i rozwoju, sprawozdawczości i bilansu.

Sponsor: Koszt budowy hurtowni danych pokryto z budżetu działu informatyki.

Cytat: "Trudno mówić o zakończeniu budowania hurtowni danych, ponieważ jest to żywy twór przeobrażający się w sposób dynamiczny. Każda zmiana oferty naszych produktów, czy też sytuacji na rynku i otoczenia bankowego musi zostać odzwierciedlona w tym Systemie" - Bogdan Kowalczyk, dyrektor departamentu informatyki Banku Ochrony Środowiska SA.

<hr size=1 noshade>

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200