Pionierzy hurtowni

Honda Poland Sp. z o.o., Warszawa

System: (nazwa) Hurtownia danych

Cel: Uzyskanie w szybki sposób raportów np. na temat sprzedaży, zobowiązań finansowych

Czas budowy (w miesiącach): 12 (planowane zakończenie - grudzień 1998 r.)

Wykonawca: IBS, Wrocław

Sprzęt: IBM AS/400

Oprogramowanie: DB2 - baza danych Infomanager - System: typu EIS (Executive Information System:), tworzący hurtownię danych na podstawie danych finansowych.

Inicjator projektu: Częściowo dział finansowy, który określił swoje potrzeby, częściowo dostawca proponujący konkretne rozwiązanie.

Odbiorca hurtowni: Dział finansowy, zarząd firmy

Cytat: "Chcieliśmy ułatwić sobie życie. W naszej firmie zapotrzebowanie na raporty np. dotyczące zobowiązań jest ogromne, a do tej pory sporządzane są one praktycznie na papierze" - Jacek Sadowski, odpowiedzialny za informatykę w Honda Poland.

<hr size=1 noshade>

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

System: (nazwa) Kompleksowa Baza Danych (KBD)

Cel: Chęć oparcia na hurtowni danych całego System:u "produkcji statystyki".

Czas budowy (w miesiącach): Pierwsze wyniki mają być udostępnione użytkownikom w ciągu 2-3 lat. Budowa hurtowni będzie odbywać się etapami.

Współpraca: Decyzja czy GUS będzie wykonywał projekt samodzielnie, wspierając się wiedzą partnerów, czy też zleci to firmie zewnętrznej, będzie zależała od wielkości budżetu.

Sprzęt: GUS chciałby pozostać przy stosowanej już platformie RISC.

Oprogramowanie: Jeszcze nie zdecydowano się na wybór rozwiązania. Rozważane są na razie oferty czterech firm: IBM, NCR, SAS Institute i Sybase.

Inicjator projektu: Kierownictwo GUS

Odbiorca hurtowni: Docelowo będą korzystać z hurtowni wszystkie departamenty, w pierwszej kolejności jednak dostęp do niej uzyskają pracownicy departamentu zajmującego się statystyką gospodarczą.

Sponsor: Projekt finansowany z budżetu GUS.

Cytat: "Hurtownie danych funkcjonują już od dawna w wielu urzędach statystycznych na świecie, zdecydowaliśmy więc, że rozwiązanie to należałoby wdrożyć także u nas. Pewnym impulsem do tego jest przeprowadzenie w 2001 r. spisu powszechnego, być może także rolniczego" - Krzysztof Kurkowski, dyrektor biura obsługi informatyki Głównego Urzędu Statystycznego.

<hr size=1 noshade>

Krakchemia SA, Kraków (sprzedaż hurtowa kosmetyków, farb itp.)

System: (nazwa) Hurtownia danych

Cel: Przygotowywanie informacji dla zarządu.

Czas budowy (w miesiącach): Od dwóch miesięcy są prowadzone prace analityczne.

Współpraca: Nie dokonano jeszcze wyboru

Sprzęt: Digital Alpha

Oprogramowanie: SAS System

Inicjator projektu: Zarząd

Odbiorca hurtowni: Zarząd, służby handlowe i marketingowe

Sponsor: Projekt będzie sfinansowany z ogólnego budżetu firmy.

Cytat: "Trzeba przygotować obszar działania, który miałby być objęty hurtownią danych, a także użytkowników, którzy będą z niej czerpać informacje. W naszym przypadku będą one pochodzić z Systemu handlowego, finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego" - Maria May, kierownik ds. informatyki Krakchemia SA.

<hr size=1 noshade>

Narodowy Bank Polski, Warszawa

System: (nazwa) Hurtownia danych

Cel: Ułatwienie dostępu do danych, gromadzonych z różnych źródeł przez różnych użytkowników.

Czas budowy (w miesiącach): 18 (uruchomiona)

Wykonawca: Sawan-Softnet, Kraków

Sprzęt: Serwer unixowy HP

Oprogramowanie: SAS System

Inicjator projektu: Departament informatyki

Odbiorca hurtowni: Pracownicy poszczególnych departamentów NBP

Cytat: "Korzyści z wdrożenia hurtowni były niespodziewane. W momencie zakończenia projektu wprowadzono nowy System: sprawozdawczości bankowej, a my byliśmy przygotowani do zmieszczenia tego ogromu informacji i udostępnienia go użytkownikom" - Witold Wieteska, dyrektor departamentu informatyki w NBP.

<hr size=1 noshade>


TOP 200