Pionierzy hurtowni

PZU Życie SA

System: (nazwa) System Informowania Kierownictwa

Cel: Dostarczanie informacji do działów merytorycznych (polisy, świadczenia, likwidacja szkód)

Czas budowy (w miesiącach): 13 miesięcy (na jesieni ub.r. hurtownię udostępniono pierwszym użytkownikom)

Współpraca: Hurtownię wykonano własnymi siłami

Sprzęt: Serwer Windows NT

Oprogramowanie: SAS System

Inicjator projektu: Dział informatyki

Odbiorca hurtowni: Działy merytoryczne firmy

Cytat: "W centralnej hurtowni przechowujemy dane dotyczące działalności ubezpieczeniowej, spływające z inspektoratów. Tworzone są z nich agregaty, którymi zasilamy osobne data marts, użytkowane przez poszczególne działy firmy" - Adam Czernikowski, specjalista ds. oprogramowania aplikacyjnego.

<hr size=1 noshade>

Zakład Energetyczny Koszalin

System: (nazwa) Hurtownia danych

Cel: Prognozowanie sprzedaży energii elektrycznej.

Czas budowy (w miesiącach): 6 (pierwsze analizy, hurtownia została załadowana danymi z Systemu sprzedaży dla firm tzw. dużego odbioru).

Wykonawca: SAS Institute (konsultacje), wdrożenie wykonane we własnym zakresie.

Sprzęt: Hewlett-Packard 90000 D350 (centrala) i G30 (rejony)

Oprogramowanie: SAS System, Informix Online 5.05 - baza danych

Inicjator projektu: Główny informatyk

Odbiorca hurtowni: Członek zarządu ds. handlowych, komórki ds. sprzedaży energii

Sponsor: Budowę hurtowni sfinansowano z budżetu ogólnego.

Cytat: "Najpierw trzeba wskazać zagadnienie, dla którego wykorzystanie hurtowni pozwoli zwrócić koszty poniesione na jej zbudowanie. W naszym przypadku jest nim chęć prognozowania zużycia energii. Dzisiaj wszystkie nasze bazy danych nie pozwalają na uzyskanie informacji na bieżąco - jest ona spóźniona co najmniej o miesiąc" - Hieronim Szwabowski, główny informatyk Zakładu Energetycznego Koszalin.

<hr size=1 noshade>

Zelmer Rzeszów SA

System: (nazwa) Hurtownia danych

Cel: Dostarczenie zagregowanych danych, które będzie można szybko analizować pod różnym kątem.

Czas budowy (w miesiącach): Aktualnie prowadzone są prace o charakterze studialnym.

Wykonawca: Pro-Holding, Kraków

Oprogramowanie: Baza danych i narzędzia typu OLAP firmy Informix

Inicjator projektu: Dział informatyki, obserwujący nie wypowiedziane, ale istniejące potrzeby użytkowników.

Odbiorca hurtowni: Kierownictwo spółki

Cytat: "Informatycy utyskujący często na niezbyt sprawne poruszanie się najwyższych decydentów po bazie danych muszą przyznać się obecnie do błędu. Kierownictwo nie jest bowiem zainteresowane informacją pierwotną, nie zagregowaną. Nadmiar informacji to dezinformacja" - Magdalena Szypuła, szef działu EDP.


TOP 200