Otwarta przestrzeń informacji

Portal będzie też wykorzystywany do celów, o których nawet wcześniej nie myślano. Na jego bazie będzie bowiem przygotowany jednolity moduł mapowy dla policji i służb ratowniczych. Dzięki integracji informacji przestrzennych i informacji od służb ratowniczych powstanie scentralizowane rozwiązanie, wykorzystywane w czasie działań ratowniczych do komunikacji i koordynacji działań. Ta część projektu jest w fazie przetargu, ale ma być gotowa przed Euro 2012. W 2012 r. ma się też zakończyć cały projekt "Geoportal2".

Mapy natury

Całkowita ilość przesyłanych w 2010 r. danych przekroczyła 2,5 TB. Dane i usługi oferowane przez Geoportal najczęściej wykorzystywane są przez instytucje, takie jak Lasy Państwowe, Straż Graniczna, urzędy wojewódzkie i urzędy miast oraz przedsiębiorstwa z branży teleinformatycznej, elektrycznej i gazowniczej.

Marek Szulc, kierownik projektu Geoportal2 w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

Różne serwisy mapowe i geoportale tworzone są też równocześnie na różnych poziomach administracji publicznej i przez wiele instytucji, które posiadają rozległe zasoby danych przestrzennych. W samym obszarze przyrodniczym warto wspomnieć chociaż o kilku przykładach, takich jak Geoportal Tatry czy powstający właśnie serwis mapowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Geoportal Tatry jest jednym z najobszerniejszych geoportali dotyczących polskich parków narodowych i prezentuje m.in. informacje o zasięgu lasów, kosodrzewiny i infrastrukturze turystycznej. Co więcej, użytkownik może na portalu samodzielnie tworzyć kompozycje mapowe z granicami występowania chronionych zwierząt lub typów gleb.

Aplikacja mapowa znajduje się też na stronie Lasów Państwowych. Interaktywna mapa zawiera podstawowe opcje nawigacyjne, wyszukiwania oraz wyboru wyświetlanych warstw. Wyświetlane warstwy to granice dyrekcji regionalnych, nadleśnictw, leśnych kompleksów promocyjnych, granice administracyjne, granice kompleksów leśnych, parków narodowych, sieć drogowa i kolejowa. Ważną funkcjonalnością jest możliwość wyświetlania informacji na temat aktualnego zagrożenia pożarowego. Niestety, danych tych jako warstw nie można pobrać ani integrować z własnym środowiskiem GIS, a jedynie przeglądać.

Wektorowa Mapa Topograficzna Vmap L2 - przedstawia, za pomocą ujednoliconych, standardowych oznaczeń, szczegółową topografię terenu, w tym na przykład rzeźbę terenu, hydrografię, zabudowę, tereny leśne, drogi, zbiorniki wodne oraz inne elementy topograficzne.

Na uwagę zasługują również portale mapowe uruchamiane na stronach internetowych niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Na przykład serwis mapowy RDLP w Krakowie prezentuje lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych, wykorzystując tzw. Google API. Wyświetlane są wektorowe warstwy tematyczne: nadleśnictw, oddziałów, leśnictw, rezerwaty, lasy glebochronne, obszary Natura 2000 i wiele innych informacji pomocnych leśnikom i przyrodnikom. Z kolei RDLP w Gdańsku uruchomiło mapę turystyczną, która umożliwia przeglądanie warstw tematycznych obejmujących granice parków krajobrazowych, rezerwatów, pomników przyrody, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, obiekty o znaczeniu przyrodniczym, wypoczynkowym lub kulturowym. Dane prezentowane na mapach mogą być pobierane przez użytkowników w różnych formatach. Są oni w stanie zmierzyć odległość lub powierzchnię oraz pobrać link, który może wbudować w kod HTML własnej strony, odsyłając użytkownika do mapy online generowanej przez serwer.


TOP 200