Otwarta przestrzeń informacji

Polskie best practices

Rachmistrze z e-mapami

Z cyfrowych map i technologii GIS korzysta także Główny Urząd Statystyczny podczas prowadzonego od kwietnia do końca czerwca Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań. Dzięki zastosowanej technologii zarówno dyspozytorzy w województwach, jak i rachmistrzowie pracujący w terenie i przeprowadzający spis będą dysponowali cyfrowymi mapami, które będą dostępne na komputerach i na ekranach terminali przenośnych. Będą to zdjęcia satelitarne lub lotnicze z naniesionymi na nie adresami. Rachmistrzowie będą mieli na tych mapach wyznaczone optymalne trasy z jednej lokalizacji do drugiej i będą wiedzieli, które budynki mają jeszcze odwiedzić.

Rządowy Geoportal, za którego realizację odpowiada Główny Urząd Geodezji i Kartografii, został zresztą wskazany jako przykład najlepszych praktyk w najnowszym raporcie Komisji Europejskiej "Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action" dotyczącym dostępu do usług publicznych przez Internet. Geoportal został oceniony równie dobrze jak popularny w Polsce e-sąd i system e-deklaracje stworzony przez Ministerstwo Finansów. Potwierdzeniem są zresztą liczby. W 2010 r. liczba użytkowników korzystających z udostępnionych na Goeportalu zasobów infrastruktury informacji przestrzennej przekroczyła 2 miliony.

"Z usług Geoportalu korzystają obywatele, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji państwowej, zarówno z Polski, jak i z sąsiednich krajów europejskich. Całkowita ilość przesyłanych w 2010 r. danych przekroczyła 2,5 TB. Dane i usługi oferowane przez Geoportal najczęściej wykorzystywane są przez instytucje, takie jak: Lasy Państwowe, Straż Graniczna, urzędy wojewódzkie i urzędy miast oraz przedsiębiorstwa z branży teleinformatycznej, elektrycznej i gazowniczej" - mówi Marek Szulc, kierownik projektu Geoportal2 w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. I dodaje, że obecnie na portalu udostępnionych jest 14 warstw tematycznych i prawie 150 000 plików metadanych.

Wektorowa Baza Danych Obiektów Topograficznych - w Geoportalu dostępne są informacje między innymi dotyczące budynków i punktów adresowych, które stanowią podstawę informacji m.in. dla wspomagania systemów służb ratowniczych - pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji czy zarządzania architekturą i nieruchomościami.

Portal jest cały czas rozbudowywany o kolejne przestrzenne dane źródłowe i usługi. W 2010 r. uruchomiono m.in. usługę wyświetlającą sieć stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, usługę umożliwiającą podgląd warstwy budynków, a także usługę przeglądania zaktualizowanych ortofotomap. Obecnie można przeglądać dane przestrzenne budynków i punktów adresowych Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla 64% powierzchni Polski.

Dzięki integracji danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł możliwy jest dostęp do map, które nie są nigdzie indziej dostępne. "Na przykład Krajowy Zarząd Wodny publikuje dane dotyczące terenów zalewowych. Na Geoportalu można te informacje nanieść na ortofotomapy czy mapy działek i obywatel, chcąc kupić działkę, lub przedsiębiorca, chcąc wybudować nową siedzibę, może sprawdzić, czy działka leży na terenie zalewowym. Podobnie jest z mapami planów dróg publikowanymi przez Krajową Dyrekcję Dróg i Autostrad, którą na Geoportalu można nanieść na mapy ewidencyjne i sprawdzić, czy w okolicy miejsca, w którym chce kupić działkę, będzie przebiegała droga" - podaje przykłady Marek Szulc.


TOP 200