Ogólnopolska sieć alarmowa

Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna OST 112 stanowić będzie wspólną sieć szkieletową dla różnych systemów wykorzystywanych w instytucjach państwowych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Centrach Powiadamiania Ratunkowego. Docelowo dla sieci OST 112 - mimo iż będzie ona wykorzystywana przez różne jednostki organizacyjne - zostanie wyłoniony jeden operator odpowiedzialny za jej utrzymanie. Ustanowienie go ma pozwolić na ograniczenie kosztów związanych z zarządzaniem siecią oraz umożliwić jednoznaczną ocenę efektywności jej działania i podejmowanie decyzji o ewentualnej rozbudowie.

"Nie została nim jednak z automatu firma ATM, która buduje Ogólnopolską Sieć Teleinformatyczną 112. Decyzja dotycząca powołania operatora OST 112 zostanie podjęta dopiero na etapie wdrożenia sieci. Do jego zadań należeć będzie - poza nadzorem nad siecią - podejmowanie decyzji odnośnie przyłączania nowych użytkowników i analiza możliwości realizacji takiego przyłączenia" - mówią w rozmowie z nami przedstawiciele CPI MSWiA.

Powiadamianie ratunkowe i TETRA

Projekt OST 112 jest komplementarny względem - realizowanego także przez CPI MSWiA - projektu System Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI PR). Choć prace nad SI PR także obejmują wszystkie czynności związane z obsługą zgłoszeń na numery alarmowe. Sieć powstała w wyniku realizacji projektu OST 112 zapewnić ma jedynie usługi transmisji danych i łączność głosową dla potrzeb służb odpowiedzialnych za przyjęcie zgłoszeń alarmowych. Następnie zostaną one przekierowane do obsługi przez właściwe służby ratownicze. Równolegle odbywa się budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych (w tym Command&Control) przez podmioty, takie jak Policja, które będą użytkownikami sieci OST 112. "Są to jednak niezależne od naszego projekty" - wyjaśniają przedstawiciele MSWiA.

CPI MSWiA ogłosiło właśnie przetarg na zakup i wdrożenie systemu dla Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR). Ma on umożliwić przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numery alarmowe. Aplikacja ta ma składać się z podsystemów: przyjęcia zgłoszenia, zintegrowanej łączności wraz z systemem rejestracji rozmów, raportowego, monitorowania zgłoszeń i bazy danych. Przetarg obejmować będzie m.in. przygotowanie projektu technicznego, dostawę, instalację i konfigurację sprzętu, przeszkolenie użytkowników i administratorów oraz obsługę gwarancyjną i nadzór autorski. Planowane zakończenie projektu to grudzień 2013 r.


TOP 200