Ogólnopolska sieć alarmowa

MSWiA rozpoczęło budowę sieci OST 112, której celem ma być poprawa bezpieczeństwa obywateli, dzięki usprawnieniu komunikacji służb państwowych. Do uruchomienia numeru alarmowego 112 zobowiązuje nas też Unia Europejska.

Obsługa numeru alarmowego 112 - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 112 (OST 112) - wiąże się z realizacją zaleceń wynikających z Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. W Europie o wprowadzeniu jednolitego numeru alarmowego 112 zdecydowano już w 1991 r. Trudno dzisiaj racjonalnie wytłumaczyć, co powstrzymywało Polskę przed podjęciem działań, które pozwoliłyby szybciej wdrożyć ten system. Tym bardziej, że jest to bezwzględny obowiązek, którego niewykonanie uprawnia Komisję Europejską do skierowania skargi na nasz rząd do Trybunału Sprawiedliwości. W polskim Prawie telekomunikacyjnym przepis wprowadzający numer 112 znalazł się już w 2000 r. Jednak dopiero pod groźbą kary finansowej, przyspieszyły prace zmierzające do wdrożenia przepisów dotyczących numeru 112.

Przygotowania do projektu

Korzyści z OST 112 dla służb państwowych:

- skrócenie czasu reakcji w sytuacji zagrożenia i zwiększenie skuteczności podejmowanych działań,

- zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa danych przekazywanych między służbami dzięki udostępnieniu jednej, nowoczesnej sieci teletransmisyjnej,

- pełna rejestracja wszystkich czynności przeprowadzonych w celu realizacji zgłoszenia, co umożliwi analizę działań oraz ich optymalizację, celem dalszego usprawnienia obsługi zgłoszeń w przyszłości,

- poprawa warunków pracy funkcjonariuszy, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do informacji,

- możliwość sprawnego przekazywania zgłoszeń alarmowych do właściwych służb,

- integracja infrastruktur sieciowych będących w posiadaniu administracji rządowej,

- ujednolicenie zarządzania zasobami teleinformatycznymi podmiotów wchodzących w skład Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

W ramach prac nad budową Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, CPI MSWiA zawarło z firmą ATM dwie umowy o łącznej wartości 372 mln zł brutto. W zakres tych umów wchodzi budowa i wdrożenie OST 112 oraz zapewnienie łączy dla tej ogólnopolskiej sieci administracji publicznej. Obecna umowa obowiązuje do roku 2013. Jednak - jak deklarują urzędnicy - w latach 2014-2016 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji może przedłużyć współpracę z ATM. Maksymalne możliwe wynagrodzenie dla ATM - przewidziane w ramach umów na budowę i wdrożenie OST 112 oraz zapewnienie łączy do 2016 r. - wynosi 490 mln zł brutto.

Przy projekcie OST 112 ATM zdecydował się na współpracę z firmą Exatel. Operator ten ma zapewnić część łączy telekomunikacyjnych. Wartość kontraktu pomiędzy Exatelem a ATM to prawie 72 mln zł netto. "To dla nas prawdziwy sukces z kilku powodów. Jest to największy kontrakt w naszej historii, który będzie miał odzwierciedlenie w przychodach i wynikach spółki w perspektywie kilku najbliższych lat. Projekt dotyczy też bardzo ważnego dla Polski obszaru, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich obywateli" - mówił tuż po podpisaniu umowy z ATM, w połowie maja br. Piotr Błędziński, wiceprezes zarządu Exatel. Wyjaśnił też, że łącza telekomunikacyjne są główną częścią budowy platformy telekomunikacyjnej, realizującej przyjmowanie i obsługę wywołań alarmowych na numer 112 i inne numery alarmowe. "W ramach realizacji projektu OST 112 zdecydowaliśmy się na współpracę z największymi operatorami telekomunikacyjnymi, którzy są w stanie zapewnić łącza w skali całego kraju. ATM odpowiada za całość projektu budowy, wdrożenia i późniejszego utrzymania sieci na potrzeby numeru alarmowego" - powiedział z kolei Roman Szwed, prezes zarządu ATM.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200