Ogólnopolska sieć alarmowa

Korzyści z OST 112 dla obywateli:

- zapewnienie szybkiego dostępu do służb powołanych do niesienia pomocy,

- skrócenie czasu potrzebnego na dokonanie zgłoszenia alarmowego,

- skrócenie czasu oczekiwania na podjęcie interwencji przez właściwą służbę.

Równolegle CPI MSWiA prowadzi także projekt budowy systemu łączności specjalnej, któremu nadano nazwę - "Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej - etap I" (OCSŁR-1). Aktualnie prowadzone są analizy w zakresie wyboru najkorzystniejszej technologii. "Na obecnym etapie nie wyklucza się możliwość zastosowania innych standardów niż TETRA, choć o nim mówi się w Polsce od kilku lat" - mówią przedstawiciele MSWiA. System ten - zgodnie z obietnicami złożonymi spółce PL.2012 - ma działać we wszystkich miastach, gdzie odbywać się będą mecze mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012.

W zakres projektu OST 112 nie wchodzi także zapowiadana przez MSWiA "integracja infrastruktur sieciowych będących w posiadaniu jednostek administracji rządowej". "Zadanie to będzie realizowane w ramach kolejnych przedsięwzięć mających na celu stworzenie na terytorium Rzeczpospolitej bezpiecznego, jednolitego medium transmisji danych dla potrzeb administracji rządowej oraz samorządowej, w tym podmiotów ratowniczych" - mówią przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji.

KOMENTARZ
Wieloletnie doświadczenie w obsłudze największych przedsiębiorstw i instytucji w kraju oraz nowoczesna infrastruktura techniczna w postaci rozwiniętej sieci światłowodów gwarantują klientom EXATEL najwyższą jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo biznesu. W sektorze administracji państwowej EXATEL zwyciężył w tym roku już w kilku przetargach na usługi telekomunikacyjne m.in. dla Ministerstwa Finansów, Kancelarii Sejmu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a także Centralnego Węzła Łączności MON.

Niewątpliwie kontrakt zwarty przez EXATEL ze spółką ATM na dostawę łączy w ramach realizowanego rządowego projektu budowy OST 112 jest największym pod względem wartości spośród wszystkich dotychczas podpisanych umów. Zgodnie z zapisami umowy, EXATEL jest zobowiązany dostarczyć łącza o bardzo dużych przepływnościach, a pierwsze z nich planuje oddać do użytku jeszcze w tym roku. Kontrakt został zawarty na okres do grudnia 2013 roku.

Aleksander Biernacki, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w EXATEL SA


TOP 200