NetWare 4.1 Contra NT Server 3.5

Novell i Microsoft kontrolują 75% światowego rynku sieciowych systemów operacyjnych. Novell uznawany jest za niekwestionowanego lidera. Ostatnio pojawił się jego nowy produkt - NetWare 4.1. Jednak Microsoft nie rezygnuje o czym świadczy ostatnia wersja Windows NT Server.

Novell i Microsoft kontrolują 75% światowego rynku sieciowych systemów operacyjnych. Novell uznawany jest za niekwestionowanego lidera. Ostatnio pojawił się jego nowy produkt - NetWare 4.1. Jednak Microsoft nie rezygnuje o czym świadczy ostatnia wersja Windows NT Server.

Ambitny outsider

- Novell, począwszy już od pierwszych wersji NetWare - tzn. jakieś dziesięć lat temu - zawsze rozwijał swoje systemy sieciowe w sposób spójny, umożliwiając użytkownikom łagodne przejście z jednej wersji do drugiej. Tak np., klienci wersji 3.x mogą pracować z serwerami wersji 4.x. Wraz z pojawieniem się NetWare 4.1 można dobrze zaplanować i rozciągnąć w czasie migrację do tej wersji, dzięki silnym i prostym w obsłudze narzędziom migracyjnym, proponowanym przez Novell. Dzisiaj NetWare jest najbardziej rozpowszechnionym sieciowym systemem operacyjnym. Na świecie istnieje ponad 45 mln działających węzłów IPX (Internetwork Packet Exchange), podstawowego protokołu NetWare. Ponadto Novell jest największym światowym dostawcą stosów IP (Internet Protocol) wraz z oprogramowaniem LAN Workplace i LAN Workgroup. Tylko UnixWare, w 1994 r. sprzedano 1,2

mln licencji.

NetWare 4.0 miał na celu ułatwienie dostępu do danych przedsiębiorstwa wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich stanowiska lub miejsca pracy. Najbardziej rzucającą się w oczy nowością był NDS (NetWare Directory Services), globalny i rozproszony katalog, zastępujący katalogi Bindery wersji 3.x, dołączane do serwera. Dla użytkownika oznacza to jedno włączanie się (login) do sieci. NetWare 4.x jest rozbudowanym sieciowym systemem operacyjnym o dużej mocy i możliwościach, który równie łatwo przystosowuje się do lokalnych sieci o kilku stanowiskach, jak do rozbudowanych sieci typu WAN (Wide Area Network), z tysiącami użytkowników.

- NetWare 4.1 łączy siedem podstawowych funkcji sieci: usługi katalogowe NDS, obsługa komunikatów MHS, wieloprotokołowy MPR, obsługa sieci, bezpieczeństwa, plików, wydruków. Poza tym Novell zawsze przywiązywał dużą wagę do współpracy z niezależnymi twórcami oprogramowania, co umożliwia znalezienie rozwiązania odpowiadającego każdemu.

- Microsoft zoptymalizował Windows NT w odpowiedzi na potrzeby organizacji przechodzących na system klient/serwer. Windows NT 3.5 jest szybszy i silniejszy od Windows NT 3.1. Wprowadzono następujące ulepszenia: wymagana jest mniejsza pojemność pamięci - w teorii 6 MB zamiast 8 MB, zwiększona jest wydajność, nowe protokoły do środowisk Unix i TCP/IP oraz Novell. W ten sposób, z biegiem czasu Windows NT 3.5 stał się głównym konkurentem NetWare. I ma dzisiaj liczne atuty, by odwrócić istniejący porządek.

Nowa wersja 3.51 ma jeszcze więcej właściwości funkcjonalnych takich jak obsługę procesorów RISC, możliwość korzystania z funkcji programistycznych API Win32 z Windows 95, zapewnia kompresję plików i bezpieczeństwo aplikacji 32-bitowych.

Serwer plików i wydruku

Sieciowe systemy operacyjne zawsze oferowały usługi udostępniania plików i drukarek. Obecnie zostały uzupełnione o usługi dodatkowe.

- NetWare 4.1, w zakresie udostępniania plików i drukarek, olśniewa swymi możliwościami. Obsługa drukowania jest bardziej intuicyjna, funkcje kompresji pozwalają podwoić pojemność dysków, system subalokacji bloków czyni używanie bardziej skutecznym. System automatycznej migracji danych ułatwia zarządzanie zasobami, jako że dane mogą automatycznie przechodzić z nośnika szybkiego dostępu (dysk twardy) na nośniki optyczne, magnetooptyczne lub też do systemu składowania na taśmie. Gdy użytkownik żąda dostępu do składowanego zdalnie pliku, jest on przepisywany na dysk. Serwer NetWare 4.x akceptuje w sposób naturalny systemy plików DOS, Windows, Macintosh, OS/2, Unix i OSI.

- Windows NT 3.5 - najważniejszą osobliwością w porównaniu z NetWare 4.1 jest korzystanie z różnych systemów plików, wśród nich specyficznego dla Windows NT systemu plików NTFS (NT File System). Są to pliki: od bardzo klasycznego FAT (File Allocation Table), do niezwykle bezpiecznego NTFS, poprzez HPFS (High Performance File System) pochodzącego z OS/2.

Jednakże administrator sieci powinien korzystać z NTFS, którego właściwości zostały zoptymalizowane do zarządzania sieciami. Dzięki swemu 64-bitowemu adresowaniu, NTFS może zapamiętać aż do 17 mln TB w plikach na dysku, przesuwając tym samym przewidywaną pojemność poza wszelkie konkretne, krótkoterminowe potrzeby. W dodatku, to ograniczenie pozwala powiększać bez przeszkód pamięć wirtualną przydzielaną niektórym, bardzo pamięciożernym aplikacjom, jak na przykład bazy danych. Inną zaletą NTFS jest to, że nazwy plików i katalogów nie są ograniczone do ośmiu znaków plus trzy na rozszerzenie. Nazwa pliku może mieć do 255 znaków (jak w Windows 95).


TOP 200