NetWare 4.1 Contra NT Server 3.5

Wieloprocesorowe przetwarzanie

Windows NT uchodzi za prekursora w dziedzinie wieloprocesorowego przetwarzania dzięki swym zaawansowanym właściwościom funkcjonalnym. Novell, chcąc dotrzymać kroku konkurencji, zapowiada wersję NetWare SMP.

- Windows NT Server, jako 32-bitowy wielozadaniowy system operacyjny działający z wywłaszczaniem, zapewnia prędkość przetwarzania niezbędną do jednoczesnej obsługi kilku aplikacji i kilku użytkowników na jednym serwerze.

Jego wielowątkowe przetwarzanie ułatwia tworzenie i rozwój złożonych aplikacji. Wreszcie wieloprocesorowe przetwarzanie symetryczne oferuje skalowalną moc przetwarzania, bezpośrednio powiązaną z rzeczywistymi możliwościami systemu. Windows NT jest "od urodzenia" wieloprocesorowy. Akceptuje standardowo do czterech procesorów, a jeszcze więcej z nowymi wersjami modułu obsługi sprzętu HAL (Hardware Abstraction Layer). Krzywa wzrostu wydajności bardzo szybko przestaje rosnąć powyżej czterech procesorów, ale konstruktorzy urządzeń SMP współpracują z Microsoftem nad ulepszeniem NT. Inna właściwość Windows NT Server, to przenośność na systemy RISC (Alpha i MIPS dzisiaj, PowerPC jutro), co umożliwia użytkownikowi dowolny wybór platformy sprzętowej.

- Novell zapowiedział dostępność wersji NetWare SMP w najbliższym czasie. Jest to moduł typu NLM do załadowania na serwerach NetWare. Wydajność aplikacji, jak i motorów baz danych lub NLM-ów kompatybilnych z SMP wyraźnie się poprawia. Dla tego rozwiązania SMP Novell wybrał podejście heterogeniczne, rozbijając jądro systemu na dwie części: współpracujące ze sobą jądro SMP działające z wywłaszczaniem i tradycyjne jądro kooperacyjne, obsługujące pliki i wydruki. SMP całkowicie odłącza usługi systemowe NetWare od systemu operacyjnego. System sieciowy jest postrzegany przez jądro jako procedura i jest ładowany jako NLM, podobnie jak inne usługi. Pozwala to włączyć obsługę SMP do NetWare 4.1. Ze swej strony producenci sprzętu (Tricord, NetFrame, Compaq, Olivetti, ...) dostarczą specjalne moduły związane z ich sprzętem Processor Support Module (PSM) do obsługi SMP.

Administrowanie

Administrowanie sieciami zdąża raczej w kierunku rozwiązań globalnych i zintegrowanych niż w kierunku narzędzi wyspecjalizowanych oraz rozproszonych. Rozwiązania te muszą być graficzne, łatwe w użyciu i odpowiadać potrzebom środowisk informatycznych różnych rozmiarów. Skończyły się czasy znakowych narzędzi do administrowania sieciami.

- W całości graficzny i kompatybilny z Windows interfejs jest tym, co bez wątpienia najlepiej charakteryzuje narzędzia administracyjne NT Servera 3.5. Nie trzeba być informatykiem, żeby się nimi posługiwać. Najbardziej spektakularny jest monitor wydajności (Performance Monitor). Wizualizuje on graficznie w czasie rzeczywistym pewien wybór spośród dwudziestu kryteriów opisujących działanie 18 "elementów" serwera (dysk fizyczny, wątki, procesor, redyrektor odwołań, pamięć, pamięć podręczna i in.).

Jego kolejny silny punkt: administracja może być - zależnie od potrzeb - scentralizowana, lokalna lub na odległość. W przypadku centralizacji, administrator może zarządzać siecią, nawet rozległą, nie opuszczając swego biura. Dostaje się do niej przez główną konsolę ze stacji Windows NT, a nawet Windows for Workgroups. Integracja zdalnego wywołania procedur (Remote Procedure Call - RPC) w każdym z narzędzi administrowania pozwala na kontrolę maszyny lokalnej czy dowolnej innej maszyny w sieci. Funkcje dostępu na odległość RAS (Remote Access), włączone do podstawowego pakietu Windows NT, oferują nawet możliwość zarządzania i administrowania siecią z miejsca bardzo oddalonego, przez modem.

- Silne graficzne narzędzia administracji ułatwiają zarządzanie katalogami i zasobami w NetWare. Znacząco poprawiają skuteczność i wydajność administrowania. Na przykład Netsync może zsynchronizować i nadzorować serwery NetWare 3.x z konsolą do administrowania NetWare 4.1, co upraszcza zarządzanie całością sieci i ułatwia migrację do NetWare 4.1. Ponadto agenci NetWare 4.1 zwiększają możliwości NMS (NetWare Management System) i innych narzędzi do zarządzania, pozwalając na obsługę sieci wszelkich rozmiarów.

Managewise, powstały w wyniku współpracy Novell-Intel, pozwala na umieszczenie rozwiązań administrowania rozproszonego, opartych na standardach rynkowych. Dzięki Managewise użytkownicy korzystają z uznanej technologii łączącej NetWare Management System 2.0 (NMS), NetWare Management Agent, NetWare Lanalyzer Agent i Landesk Virus Protect Intela. Managewise jest zbiorem NLM-ów dostarczanych na CD-ROM-ie NetWare 4.1, które mogą być instalowane zarówno na NetWare 3.x jak i 4.x. Managewise rozdziela przetwarzanie administracyjne na wszystkie serwery NetWare, co umożliwia rozwijanie działalności administracyjnej w miarę rozwoju sieci. Istnieje już ponad setka aplikacji opracowanych przez niezależnych producentów, które integrują się z Managewise (zarządzanie hubami, routerami, serwerami, obsługa alarmów). Managewise współpracuje też z platformami administrowania HP Openview, IBM Netview i samodzielnie funkcjonuje pod Windows.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200