Na ratunek dużym komórkom

Inicjatywa z silnym wsparciem

Większość globalnych graczy rynku telefonii komórkowej od lat współpracuje nad rozwojem technologii małych stacji bazowych. Do lutego br. jedną z najbardziej znanych organizacji zrzeszających światowych operatorów i promujących ideę femtokomórek było Femto Forum. Po dołączeniu do inicjatywy szwedzkiego koncernu Ericsson stowarzyszenie przyjęło nazwę Small Cell Forum. Zmianę uzasadniono dynamicznym rozwojem rozwiązań obejmujących wszelkie mini-stacje bazowe (femto-, piko- i mikrokomórki), w tym koncepcji autorskich wykorzystujących tylko niektóre elementy tych technologii.

Na ratunek dużym komórkom

Połączenia przez makro- i femtokomórki

Small Cell Forum skupia obecnie 67 operatorów sieci komórkowych obsługujących ok. 3 mld mobilnych subskrypcji (liczba abonentów jest niższa ze względu na częste korzystanie z kilku, płatnych usług przez jedną osobę). Do tej liczby dodać należy 76 dostawców sprzętu telekomunikacyjnego (m.in. Alcatel-Lucent, Cisco, Ericsson, Nokia Siemens Networks, Qualcomm). Eksperci stale współpracują z organizacją 3GPP (3rd Generation Partnership Project) w celu zdefiniowania założeń standaryzujących technologie femtokomórek i innych małych stacji bazowych.

Wśród działań Small Cell Forum na rzecz popularyzacji nowoczesnych rozwiązań komórkowych wyróżniają się systematycznie przeprowadzane badania rynku. Nad opracowaniem wyników analiz pracują specjaliści z Informa Telecoms & Media. Według najnowszych prognoz w IV kw. 2012 r. na świecie będzie działało więcej mini-stacji bazowych niż ich tradycyjnych odpowiedników (BTS-ów). Do końca 2016 r. ich liczba wzrośnie do 91 mln sztuk.

Dane Informa Telecoms & Media pokazują również, że w czerwcu 2012 r. setki tysięcy femtokomórek było na co dzień używanych przez klientów 41 operatorów z 23 państw (przodują tu Stany Zjednoczone Ameryki i Wielka Brytania). Eksperci podkreślają, że głównym czynnikiem napędzającym popyt na małe stacje bazowe będzie sukcesywne wdrażanie sieci LTE w kolejnych regionach świata. Przewiduje się ponadto, że femtokomórki będą ściślej powiązane z sieciami bezprzewodowymi IEEE 802.11a/b/g/n. Technologie te nie będą jednak konkurować ze sobą, a uzupełniać się.

Wyzwania techniczne

Odpowiednie zaprojektowanie sieci wykorzystujących femtokomórki wymaga rozważenia kilku aspektów technicznych, mogących bezpośrednio wpływać na działanie urządzenia. Jednym z najważniejszych jest możliwość interferencji częstotliwościowych. Femtokomórki mogą pracować na tych samych kanałach, które są na bieżąco zajmowane przez makro-stacje bazowe (BTS-y), co w sposób istotny zwiększa wymagania sieciowe. Moc promieniowania femtokomórki musi być ściśle określona, restrykcyjne normy muszą również spełniać stosowane modulacje sygnałowe.

Dąży się do tego, aby uprościć i zautomatyzować większość procedur sieciowych potrzebnych do realizacji usług telekomunikacyjnych przy użyciu femtokomórek. Sieci samoorganizujące się (SON - Self Organising Networks) zapewniają automatyczną konfigurację femtokomórek po pomyślnym włączeniu ich do sieci. Możliwości sieci SON zależą od producenta konkretnego rozwiązania, ale wszystkie pozwalają na okresowe monitorowanie, uaktualnianie listy urządzeń podłączonych do femtokomórek. Optymalizowane są również parametry przełączania, co dodatkowo zmniejsza liczbę błędów. W celu lepszego pokrycia danego obszaru sygnałem użytecznym możliwe jest sterowanie mocą urządzenia (w ramach obowiązujących norm).


TOP 200