IAD druga generacja VoDSL

Abonencka sieć przewodowa była do niedawna używana jedynie do głosowego łączenia użytkowników z najbliższą centralą telefoniczną po miedzianych kablach telefonii stacjonarnej. Taka struktura połączeń sieci zdeterminowała rozwój pierwszych szerokopasmowych sieci dostępowych xDSL. Druga generacja dostępu abonenckiego (IAD - Integrated Access Devices) oferuje skuteczniejszą integrację głosu z danymi, transmitowanymi w formacie pakietowym.

Abonencka sieć przewodowa była do niedawna używana jedynie do głosowego łączenia użytkowników z najbliższą centralą telefoniczną po miedzianych kablach telefonii stacjonarnej. Taka struktura połączeń sieci zdeterminowała rozwój pierwszych szerokopasmowych sieci dostępowych xDSL. Druga generacja dostępu abonenckiego (IAD - Integrated Access Devices) oferuje skuteczniejszą integrację głosu z danymi, transmitowanymi w formacie pakietowym.

Koncepcja nowej generacji VoDSL

Koncepcja nowej generacji VoDSL

Intensywnie rozwijana w ostatniej dekadzie przewodowa technologia przekazów szerokopasmowych DSL (Digital Subscriber Line) rozszerza dostęp do sieci telekomunikacyjnej zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych jej użytkowników. Największe oczekiwania klientów wiążą się z przekazami multimedialnymi, przy czym równocześnie z dostępem szerokopasmowym mogą być dostarczane usługi telefonii analogowej (POTS) i cyfrowej z integracją usług (ISDN - Integrated Subscriber Digital Network). Dostęp abonencki xDSL umożliwia realizację typowych usług szerokopasmowych, takich jak: wideo na żądanie, wideokonferencje czy szybki dostęp do Internetu, a ponadto tradycyjnych usług telefonicznych, pod postacią usług głosowych VoDSL (Voice over DSL).

Niewątpliwą zaletą szerokopasmowych technologii miedzianych xDSL, oprócz transmisji dwukierunkowych strumieni multimedialnych (asymetrycznie do 8 Mb/s), jest świadczenie klasycznych usług telefonii głosowej - wykorzystując do tego istniejące linie telefoniczne na najniższym poziomie hierarchii komunikacyjnej. Należy wyraźnie zaznaczyć, że istnieją dwa odmienne w konstrukcji i działaniu sposoby transmisji głosu przez łącza xDSL. Popularne rozwiązanie przesyłania głosu przez łącza szerokopasmowe ADSL (Asymmetric DSL) w wydzielonym pasmie 0-4 kHz (POTS) stanowi pierwszą generację przekazów głosowych VoDSL. Ten tradycyjny przekaz głosu przez łącza DSL wymaga odseparowania kanałów głosowych i multimedialnych za pomocą odpowiednich filtrów pasmowych.

Inne rozwiązanie, zaliczane do drugiej generacji przekazów głosowych VoDSL, jest oparte na pakietowym przekazie głosu łącznie z danymi, również przez szerokopasmowe fizyczne medium transmisyjne. Stanowi ono ewolucyjne przejście w kierunku konwergencji (głos z danymi) oraz potrzebuje dodatkowych urządzeń integrujących klasy IAD (Integrated Access Devices) po stronie użytkownika sieci.

Wdrażaniem tych urządzeń, dopiero pojawiających się na rynku komunikacyjnym, są zainteresowani głównie nowi operatorzy, którzy łącząc użytkowników przez sieć pakietową (POTS i dane), zajmują konkurencyjną pozycję w stosunku do dominujących operatorów telekomunikacji. A wiadomo, że skalowane sieci pakietowe, nie dość że tańsze w eksploatacji, stanowią podstawę NGN (Next Generation Network).

Głos przez tradycyjne DSL

Rodzina urządzeń cyfrowych xDSL ma obecnie kilkanaście rozwiązań technologicznych o coraz wyższych przepływnościach, uzyskiwanych za pomocą jednej dwuprzewodowej, miedzianej linii telefonicznej, bądź działających przez wydzielone dwuprzewodowe, dwukierunkowe łącza transmisyjne. Powstawanie kolejnych standardów wiąże się z rozwijaniem technik transmisji cyfrowych realizowanych przez symetryczne pary miedziane.

Przekaz głosu przez tradycyjny modem DSL (VoDSL)

Przekaz głosu przez tradycyjny modem DSL (VoDSL)

Największą popularność wśród miedzianych rozwiązań szerokopasmowych xDSL uzyskały urządzenia wykonane w technologiach: IDSL (IDSN DSL), HDSL (High Speed DSL), HDSL-2 (HDSL z linią dwuprzewodową), MDSL (Multirate Single Pair DSL), oraz rozwiązania asymetryczne ADSL (Asymmetric DSL) i ADSL Lite (G. Lite) o maksymalnych przepływnościach dosyłowych 6/8 Mb/s i 1,0 Mb/s. Poszczególne wersje DSL różnią się między sobą zarówno przepływnością binarną, liczbą potrzebnych przewodów, zasięgiem działania oraz sposobem stosowanej modulacji sygnałów liniowych, jak i stanem zaawansowania prac standaryzacyjnych.

Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest jednoczesny dostęp do usług oferowanych w obydwu technologiach (ISDN i ADSL), realizowany na kilka sposobów za pośrednictwem jednej miedzianej linii telefonicznej. Są wtedy zachowane istotne zalety obydwu rozwiązań: przekaz głosu niezależnie od odległości (z wykorzystaniem nowoczesnych central telekomunikacyjnych) oraz utrzymanie szerokiego pasma dla usług internetowych. Metodę tę można stosować także do wydzielania zwykłych, analogowych połączeń głosowych z przekazów szerokopasmowych ADSL/POTS, nie tracąc możliwości dalszego korzystania z usług szerokopasmowych.


TOP 200