ERP w sieciach handlowych

Istotną rolę dla jakości obsługi klientów ma również ergonomia oprogramowania sklepowego. "Charakterystyczna dla handlu jest ponadprzeciętna rotacja pracowników, dlatego szczególnie ważna staje się łatwość wykonywania standardowych czynności sprzedażowych oraz obsługi bardziej skomplikowanych procesów na poziomie kierownictwa sklepu" - twierdzi Mariusz Jeleń. W tym kontekście na efektywność pracy sprzedawców wpływa w dużym stopniu interfejs obsługi wbudowanych w systemy centralne rozwiązań sprzedażowych.

Jeszcze bardziej zintegrowane

Dodatkowe korzyści biznesowe wynikają z możliwości integracji narzędzi biznesowych na poziomie łańcuchów logistycznych. Wykorzystanie mechanizmów elektronicznej wymiany dokumentów (EDI - Electronic Data Interchange), dostęp do danych pochodzących z systemów wspierających zarządzanie cyklem życia i danymi produktów, a nawet integracja na poziomie rozwiązań odpowiedzialnych za planowanie produkcji mogą w istotnym stopniu usprawnić komunikację z dostawcami, przyczynić się do zmniejszenia poziomów zapasów i w efekcie do zmniejszenia kapitałochłonności biznesu.

Zobacz również:

Z bardziej specyficznych funkcji warto wymienić także mechanizmy wspierające planowanie układu półek sklepowych i ich zapełnienie towarami. W przypadku najbardziej rozbudowanych sieci handlowych niezbędna okazuje się też wielojęzyczność i wielowalutowość. Warto wspomnieć, że po tego typu rozwiązania, historycznie zarezerwowane dla największych sieci handlowych, coraz częściej sięgają mniejsze, wyspecjalizowane sieci sklepów. Z jednej strony, oczekiwania względem tego typu systemów koncentrują się na kwestii integracji jak największej ilości źródeł danych biznesowych, z drugiej jednak strony często wymagane jest zapewnienie dużej niezależności poszczególnych placówek handlowych, m.in. w zakresie polityki cenowo-rabatowej. "Niejednokrotnie potrzeby firmy są na tyle indywidualne, że nie da się ich zrealizować za pomocą standardowych mechanizmów wbudowanych w system. W takich przypadkach pomocne bywają narzędzia, które pozwalają dostosowywać system nawet do bardzo nietypowych wymagań. Przykładem takich wymagań są sieci franczyzowe, w których poszczególne jednostki muszą mieć indywidualnie ustalony zakres autonomii i dostępu do newralgicznych danych" - mówi Mariusz Jeleń.

W sieci sprzedaży online

Według ekspertów, kierunek rozwoju przeznaczonych dla handlu systemów klasy ERP wyznaczają przede wszystkim zmiany w zachowaniach konsumentów. Oni zaś częściej niż w przeszłości sięgają po dodatkowe informacje o produktach. Częściej porównują także oferty w poszczególnych sklepach. W efekcie w wielu branżach aplikacje sklepowe, czerpiąc informacje z systemów centralnych, stają się bazą wiedzy na temat sprzedawanych produktów. "W przypadku specjalistycznych sklepów liczy się nie tylko cena oferowanego towaru bądź usługi, ale także informacja na ich temat. Klient nie tylko oczekuje dostępności towaru, ale także poszukuje porad osób, które są specjalistami w danej dziedzinie" - mówi Cezary Maciejewski. Według niego, realia rynku detalicznego wymuszają również stosowanie na szeroką skalę narzędzi wspierających prowadzenie akcji promocyjnych, dystrybucję materiałów informacyjnych, a także obsługę skomplikowanych programów lojalnościowych.


TOP 200