ERP w sieciach handlowych

Często wymagana jest specyficzna obsługa cenników i rozwiązania pozwalające na budowanie indywidualnej oferty dla konkretnych odbiorców. "W handlu detalicznym istotną kwestią jest odpowiednio skonstruowana i prowadzona polityka cenowa, a także bieżący monitoring efektów promocyjnych. Bazą tego typu informacji jest właśnie system ERP, który informuje o wynikach sprzedaży poszczególnych artykułów oraz monitoruje wydatki i rezultaty działań marketingowych" - mówi Edward Jędrzejowski, Solutions Engineer w firmie .

Coraz poważniejszym konkurentem dla tradycyjnych placówek handlowych stają się . W miarę rozwoju rynku i wzrostu popularności internetowych kanałów sprzedażowych koniecznością stawać się będzie stosowanie narzędzi usprawniających wymianę danych między platformami e-commerce a rozwiązaniami klasy ERP. Tylko taka integracja pozwoli bowiem na efektywną obsługę sprzedaży, magazynu, logistyki i prowadzenie księgowej obsługi procesów sprzedażowych w sieci. Warto dodać, że obsługa działań e-commerce jest w wielu przypadkach dużo łatwiejsza niż przy sprzedaży bezpośredniej. "Nie można wykluczyć, że następnym etapem rozwoju rynku detalicznego będzie wejście w obszar zakupów grupowych, tak jak jest obecnie w internecie. W tym obszarze kluczowa będzie obsługa procesów logistycznych" - wyjaśnia Edward Jędrzejowski.

Zobacz również:

Sklepy i systemy przyszłości

Gros korzyści oczekiwanych po nowoczesnych rozwiązaniach wspierających zarządzanie dla sieci handlowych ma wynikać z przetwarzania informacji pochodzących z coraz bardziej odległych etapów procesów logistycznych. "Dalszy rozwój takich narzędzi będzie nastawiony na dostarczenie nowych funkcjonalności wspierających proces gromadzenia informacji i rozpoznawania potrzeb klientów, dla których to czas i wygoda, a nie jak było do tej pory - cena, staną się najważniejszymi czynnikami warunkującymi decyzje zakupowe" - uważa Janusz Małgorzaciak.

W tym kontekście nie bez znaczenia dla rozwoju oprogramowania biznesowego będzie popularyzacja urządzeń mobilnych, które wykorzystywane w codziennej pracy przedstawicieli handlowych, stawać się będą coraz istotniejszym źródłem informacji, a jednocześnie ważnym kanałem dostępu do systemów biznesowych. Już dziś z poziomu bardziej zaawansowanych aplikacji mobilnych dostępne są funkcje związane z obsługą magazynu, naliczaniem rabatów i zarządzaniem relacjami z klientami. "Klienci w ubiegłym roku zwracali większą uwagę na innowacje. Obserwowaliśmy i będziemy obserwować nadal coraz większą wirtualizację zakupów. Pojawią się kolejne tzw. wirtualne przymierzalnie czy serwisy zakupowe dla Facebooka lub telefonów komórkowych. W tej chwili dla wielu detalistów abstrakcją i luksusem wydaje się możliwość wyłączania urządzeń POS z centrali sieci, tymczasem technologie dające takie możliwości prawdopodobnie wejdą do powszechnego użycia w ciągu kilku najbliższych lat" - dodaje Edyta Kozek. Jej zdaniem, branża retail zmierza w kierunku niestandardowej sprzedaży połączonej z rozrywką.


TOP 200