ERP w sieciach handlowych

Sprzedaż detaliczna wymusza stosowanie rozwiązań, które integrują biznes. Potrzeby warunkują nowe kanały sprzedażowe, wzrost świadomości klientów, konkurencja i asortyment.

ERP w sieciach handlowych

Po wdrożeniu zintegrowanych rozwiązań wspierających zarządzanie w sektorze handlowym oczekuje się zwykle usprawnień w zarządzaniu rozproszoną siecią placówek sprzedażowych. W tym kontekście systemy klasy , umożliwiające sprawną wymianę informacji o poziomach sprzedaży i zapasach, są elementem nieodzownym dla skutecznego zarządzania siecią handlową. Podstawowe oczekiwania koncentrują się na rozwiązaniach, których wykorzystanie pozwala na zwiększenie efektywności procesów sprzedażowych, usprawnienie łańcucha dostaw, optymalizację stanów magazynowych oraz zaostrzenie kontroli nad finansami. "W dzisiejszych czasach branża handlu detalicznego potrzebuje przede wszystkim kompleksowych narzędzi, które umożliwiają szybsze i wygodniejsze wprowadzanie danych ze wszystkich sklepów, ich przeglądanie, przetwarzanie oraz analizę. Na tej podstawie możliwe jest opracowanie odpowiedniej oferty dla klientów, a tym samym wykorzystanie większej liczby pojawiających się okazji sprzedażowych" - uważa Janusz Małgorzaciak, ekspert rozwiązań ERP w polskim oddziale Microsoft.

Skuteczne narzędzia wspierające zarządzanie są obecnie niezbędne dla prowadzenia działalności handlowej na szeroką skalę. To od sprawności podstawowych procesów biznesowych w dużej mierze zależą możliwości konkurowania na rynku detalicznym, a dla efektywnego zarządzania wieloma kanałami sprzedaży kluczowe znaczenie ma posiadanie aktualnej wiedzy na temat przebiegu całego procesu sprzedaży. Coraz częściej jednak zakres funkcjonalny systemów biznesowych w branży detalicznej wykracza poza proste mechanizmy wspierające gromadzenie informacji. W dzisiejszych realiach detaliści konkurują asortymentem, jakością obsługi lub ceną. Aspekty te w dużej mierze zależą od sprawnej organizacji procesów logistycznych, analizy sprzedaży i prognozowania trendów rynkowych. W efekcie rozwiązania klasy ERP sięgają coraz głębiej w procesy sprzedażowe. "Sieci placówek handlu detalicznego wymagają narzędzi umożliwiających szybką sprzedaż w sklepie i pozwalających na sprawne zarządzanie siecią sprzedaży z poziomu centrali. Jednocześnie takie systemy muszą być ściśle powiązane z branżą i odzwierciedlać specyficzne warunki handlu określonym asortymentem" - mówi Cezary Maciejewski, dyrektor ds. sprzedaży i wdrożeń systemów ERP w Asseco Business Solutions.

Zobacz również:


TOP 200