Dobrze przygotować przejście na 100 Mb/s

Jeżeli rozpowszechni się używanie przełączników, to przewidujemy dwa scenariusze co do routerów.

W pierwszym przypadku routery przejdą na peryferia sieci, zapewniając zdalny dostęp do niej; ruch wewnętrzny będzie obsługiwany przez przełączniki.

Można także wyobrazić sobie współistnienie routerów i przełączników. Routery będą zajmować się połączeniami różnych typów sieci, podczas gdy przełączniki będą obsługiwać jedną metodę dostępu (Ethernet lub Token Ring). Ponieważ przełącznik nie analizuje ramki, stąd idea umieszczania routerów do filtracji ruchu do przełączników. Na przykład router może przesyłać pewne protokoły lokalne do przełączników, a pewne pakiety IP lub IPX przesyłać na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Tendencja umieszczania routerów na granicy sieci LAN i WAN jest widoczna także w produktach "hybrydowych" LAN/WAN. Są to urządzenia łączące cechy koncentratora łączącego sieci, routera między siecią LAN a centralną siedzibą firmy i multipleksera, pozwalającego na przesyłanie jednocześnie przez sieć WAN danych oraz głosu. Takie urządzenia - routery-multipleksery ST 1000 i ST2000 - prezentowała na wystawie Interop firma Ascom Timeplex.

9. Na czym polega przełączanie pakietów?

W przedsiębiorstwach coraz częściej występuje potrzeba łączenia ludzi w grupy robocze. Pojawienie się nowych aplikacji multimedialnych i komunikacyjnych powoduje zwiększone zapotrzebowanie na przenoszone pasmo i zmusza do zreorganizowania segmentów sieci w ramach ogólnej sieci firmy. Jednakże każda segmentacja prowadzi do zwiększenia liczby punktów połączeniowych, zarządzanych obecnie za pomocą elementów aktywnych: koncentratorów, mostów i routerów. Mają one jednak wady. W miarę jak rośnie liczba tych elementów aktywnych, maleje wydajność sieci. Tak więc rosnąca liczba połączeń powoduje coraz większe utrudnienie ruchu w sieci. Aby temu zapobiec stosuje się powszechnie dwie techniki.

Pierwsza, starsza polega na stosowaniu mostów dwuportowych, łączących jedną sieć wtórną do ogólnej federacyjnej sieci przedsiębiorstwa. Zwykle są to mosty mało "inteligentne" i powolne. Drugie rozwiązanie, stosowane w wielkich lokalizacjach, polega na stosowaniu routerów. W odróżnieniu od mostów, routery całkowicie odczytują pakiet przesyłany w sieci. Jest on odbierany, magazynowany, odczytywany i wysyłany powtórnie. Statystyki wskazują, że przesyłanie pakietów przez routery zmniejsza wydajność sieci o 30-40%; w przypadku przejścia przez kilka routerów wydajność spada nawet o 50 lub 60%. Ludzie odpowiedzialni za sieci szukają więc nowych sposobów łączenia zlokalizowanych wokół "mainframe'a połączeń", czegoś w rodzaju węzła zdolnego obsługiwać dowolne połączenia o dużej przepustowości. Przełączniki LAN mają szybkość ponad 1000 razy większą niż routery. Najwięksi producenci sieci - IBM, Cisco, Bay Networks, Madge, SMC, 3Com, Cray, ODS...) pokazują kompletną ofertę takiego sprzętu.

Zainstalowanie przełączników w sieciach Ethernet lub Token Ring daje widoczny efekt zwiększenia szybkości. Przełącznik Token Ring może przekazać pakiet z jednego segmentu do drugiego w czasie pojedynczych mikrosekund, podczas gdy router potrzebuje na to kilkuset mikrosekund. Przełączniki pozwalają na posegmentowanie sieci przedsiębiorstwa, usuwając przy okazji ogólną sieć federacyjną. W przeciwieństwie do koncentratorów służących do tworzenia sieci ogólnej w postaci wspólnej szyny (punktowa sieć szkieletowa - collapsed backbone; inaczej "LAN w pudełku" -LAN-in-a-box), przełącznik łączy bezpośrednio port wejściowy z wyjściowym. Nie występuje żadne wspólne wykorzystywanie pasma przenoszenia. Tak więc przełącznik Token Ring zapewnia każdemu użytkownikowi pasmo 4 lub 16 Mb/s, a użytkownikowi sieci Ethernet - 10 Mb/s.

Przełączanie pozwala na segmentację sieci, umożliwia tworzenie sieci wirtualnych i zmniejsza straty pasma przenoszenia w miarę zwiększania liczby stacji w sieci. Pasmo przenoszenia jest dzielone tylko przez stacje w segmencie, nie przez wszystkie stacje w sieci. Przełącznik sieciowy pozwala grupować sprzęt wg "grup połączeniowych" (serwery, drukarki...), grup aplikacyjnych lub grup wspólnego protokołu.

Ta łatwość łączenia do portów przełącznika zarówno pojedynczych stacji, jak i segmentów sieci daje nowe możliwości organizacji sieci. Oprócz sieci fizycznych, można sobie wyobrazić pojawienie się sieci logicznych tworzonych przez administratora dla potrzeb konkretnej pracy.

Przełączniki sieciowe wykazują tę samą wydajność dla dowolnego protokołu sieciowego (np. IP i IPX). Porty wielu przełączników sieciowych już dzisiaj są w stanie akceptować karty sieciowe ATM lub FDDI, zapewniając w ten sposób dużą przepustowość całej sieci.

10. Jaka jest przyszłość sieci o dużej przepustowości?

Wkrótce sieci o dużej przepustowości będą stanowić uprzywilejowane medium do przesyłania coraz większych masywów informacji, potrzebnej współczesnemu społeczeństwu. Coraz większa liczba PC dołączanych co roku do sieci zwiększa wymagania co do pasma jej przenoszenia. Dataquest przewiduje, że w 1998 roku spośród 53 mln PC w świecie, 42 mln będą dołączone do sieci (prawie 79%).

Wspólnota Europejska widzi w sieciach o dużej przepustowości fantastyczny środek rozwoju ekonomicznego i kulturalnego. "Rozwój infrastruktury sieciowej o dużej przepustowości pozwoli na stworzenie 7 mln miejsc pracy do roku 2005" - stwierdza raport Wspólnoty.

W skali globalnej o rozwoju sieci o dużej przepustowości świadczy długość kabli światłowodowych kładzionych co roku. W Stanach Zjednoczonych po deregulacji rynku telekomunikacyjnego nastąpił gwałtowny skok w inwestycjach sieciowych.

Coraz bardziej zachęcające wyniki nowych badań wskazują, że sieci ATM 100 i 155 Mb/s oraz FDDI 100 Mb/s staną się wkrótce standardowym rozwiązaniem dla sieci lokalnych. Telekomunikacja publiczna przejdzie na sieci SMDS, Frame Relay, Sonet/SDH i ATM 622 Mb/s.


TOP 200