Dobrze przygotować przejście na 100 Mb/s

6. Jak zintegrować ATM z sieciami lokalnymi?

Na poziomie lokalnym firmy wykorzystują coraz częściej przełączane sieci ATM dla stworzenia federacji grup sieci lokalnych. Zwykle rozwiązanie polega na rozdzieleniu sieci lokalnych na kilka segmentów sieci, które następnie połączy się za pomocą ATM.

Komunikację między segmentami zapewnia się zwykle przez emulację sieci lokalnej. Metody oparte m.in. na LAN Emulation lub Classical IP zapewniają połączenie klasycznych sieci lokalnych przez ATM. Nie pozwalają jednak na wykorzystanie możliwości stworzenia połączenia punkt-punkt w trybie ATM (wirtualny routing, zarządzanie połączeniami, rozliczanie kosztów itp.). LAN Emulation jest ograniczona do niższych warstw modelu OSI i nie pozwala np. na wykonywanie operacji mostowania (bridging). Classical IP idzie nieco dalej: wykonuje routing ale jedynie dla protokołu IP. Aby zaradzić tym kłopotom ATM Forum i IETF (Internet Engineering Task Force) pracują nad specyfikacją wielu protokołów na ATM (Multiple Protocol Over ATM - MPOA) w celu uogólnienia Classical IP na wiele sieci i wiele protokołów.

Przewiduje się, że kompletną sieć lokalną opartą na ATM uda się zbudować za ok. 5 lat. Na razie należy przygotowywać się do tego momentu federując segmenty sieci lokalnej, serwery i stacje robocze za pomocą technologii ATM.

Obecnie taka możliwość istnieje jeśli sieć lokalna jest oparta na okablowaniu za pomocą skrętki nieekranowanej kategorii 3 lub 5 i jeśli koncentratory wieżowe lub modułowe mają możliwość ewoluowania w kierunku ATM.

Przedstawiamy poniżej etapy przejścia z klasycznej sieci na technologię federacyjną ATM:

* Etap pierwszy, już realizowalny, polega na połączeniu na poziomie 2 lub 3 [modelu OSI], sieci lokalnych w jedną wspólną federację za pomocą ATM.

* Etap drugi polega na zbudowaniu kompletnej sieci ATM, łącznie z wyposażeniem stacji roboczych w karty sieciowe ATM. Etap ten da się jednak zrealizować dopiero za kilka lat.

Sieć federacyjna ATM wymaga koncentratorów z odpowiednimi interfejsami i uruchomienia lokalnego przełącznika ATM, wyposażonego w tyle portów, ile koncentratorów należy połączyć. Zainstalowanie kart ATM w koncentratorach aktywnych nie zamienia ich na przełączniki ATM. Ich rola sprowadza się do przekształcenia pakietów sieciowych na komórki ATM, możliwemu dzięki zastosowaniu techniki mostowania między adresami MAC (Media Access Control) z sieci lokalnej a identyfikatorami komórek ATM.

Tabele odpowiedniości między adresami dwóch systemów przechowuje się na serwerze centralnym lub w węzłach sieci. Ta metoda konwersji między adresami 2 poziomu z sieci lokalnej a adresami ATM nosi zwykle nazwę emulacji sieci lokalnej (LAN Emulation). Pozwala ona na realizację sieci wirtualnych.

Możliwa jest instalacja sieci ATM także w przypadku połączeń z 3 poziomu [modelu OSI], opartych na routerach. Należy dołożyć moduły ATM do koncentratorów i routerów oraz zainstalować prywatny przełącznik ATM. Oprócz tworzenia lokalnych sieci wirtualnych możliwe jest tu także tworzenie za pomocą aktywnych koncentratorów podsieci logicznych. Pozwalają one na przydzielenie różnych adresów IP maszynom dołączonym do tego samego koncentratora, bez konieczności dołączania wielu kart interfejsu w routerze.

W każdym przypadku ustanowienie sieci federacyjnej ATM między koncentratorami stanowi pierwszy etap integracji ATM w sieciach lokalnych. Następny etap polega na zainstalowaniu kart ATM w najbardziej obciążonych serwerach, włączenie ATM do koncentratorów, aby w końcu osiągnąć jednolitą sieć ATM.

7. Jakie okablowanie zastosować?

Przesyłanie danych z dużą szybkością wymaga odpowiedniej infrastruktury. Coraz częściej używa się do tego celu światłowodów. Firma AR2I opracowała nawet specjalny system okablowania strukturalnego Sysmic dopuszczający założenie światłowodu wewnątrz obudowy kabla już po zainstalowaniu go. Jednakże większość firm pracuje nad okablowaniem opartym na skrętce nieekranowanej UTP (Unshielded Twisted Pair). ATM pokazał system z kablami UTP zdolnymi do przesyłania sygnału 622 Mb/s na odległość do 100 m. Firma uważa, że jest to absolutny rekord szybkości na taką odległość. Izraelska firma Orckit proponuje rozwiązanie dopuszczające przesyłanie sygnału 52 Mb/s na odległość 300 m za pomocą zwykłego kabla telefonicznego. Firma ta korzysta także z technologii ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) do przesyłania danych w dwóch kierunkach - w jednym z szybkością 52 Mb/s, w drugim - 2 Mb/s.

8. Czy jest miejsce dla routerów?

Routery są używane do łączenia różnych sieci i zajmują ważną pozycję w wielu sieciach przedsiębiorstw. Routery wieloprotokołowe przesyłają pakiety Ethernet, Token Ring, X.25, IP, IPX i in. w sieciach lokalnych oraz rozległych, lokalnie lub na duże odległości. Jak na razie nie widać sprzętu, który mógłby je zastąpić.

Obecnie pojawia się nowy typ sprzętu - przełączniki. Pracują one na poziomie 2 modelu OSI (warstwa łącza danych); routery pracują na poziomie trzecim - sieciowym. W przeciwieństwie do routerów, przełączniki są jednoprotokołowe i mniej inteligentne. Za to są dużo szybsze i tańsze. Powoduje to, że coraz częściej podważa się ich pozycję w sieciach firmowych.


TOP 200