Desktopy pod specjalnym nadzorem

W ciągu ostatnich dwóch lat zaszły spore zmiany w funkcjonalności narzędzi do zarządzania desktopami. Dostawcy oprogramowania starają się ułatwić administrowanie komputerami stacjonarnymi, laptopami oraz urządzeniami przenośnymi, działającymi często w technice bezprzewodowej. Coraz większą uwagę poświęca się zagadnieniom bezpieczeństwa.

W ciągu ostatnich dwóch lat zaszły spore zmiany w funkcjonalności narzędzi do zarządzania desktopami. Dostawcy oprogramowania starają się ułatwić administrowanie komputerami stacjonarnymi, laptopami oraz urządzeniami przenośnymi, działającymi często w technice bezprzewodowej. Coraz większą uwagę poświęca się zagadnieniom bezpieczeństwa.

W zakres zarządzania desktopami wchodzą: dystrybucja oprogramowania, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, zdalne sterowanie oraz możliwości zdalnego dostępu. Zarządców IT, jak dawniej, interesuje przede wszystkim obniżenie kosztów operacyjnych, ale przykłada się coraz większą wagę do bezpieczeństwa, a szczególnie aktualności łatek do aplikacji i systemów operacyjnych.

Obrona przed atakami ma nadal wyższy priorytet niż statystyki, ilu użytkowników korzystało z poszczególnych aplikacji w ostatnim miesiącu, jednakże śledzenie użytkowania oprogramowania jest nie mniej ważne, zwłaszcza w wypadku nowych modeli licencjonowania aplikacji.

Procesy decyzyjne wymagają informacji dokładnych i szybko dostępnych. Jako przykład można podać inwentaryzację oprogramowania, dostarczającą danych niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji o uaktualnieniu systemu operacyjnego. Z kolei oszacowanie luk w systemie na nic się nie zda, jeżeli nie można stwierdzić, która z maszyn eksploatujących Internet Explorer ma zainstalowany najnowszy service pack.

Łatki pod kontrolą

Oprogramowanie do zarządzania desktopami oszczędza administratorom wiele czasu. Uważa się, że ma ponadto wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w sieci. W ostatnim czasie dla administratorów sieci ważne stało się zarządzanie łatkami oprogramowania. Częściowo dlatego, że sprzętu nie modernizuje się już tak często, jak jeszcze niedawno, a ponadto z powodu częstych uaktualnień oprogramowania, w tym antywirusowego, tak ważnego dla bezpieczeństwa. Analitycy uważają, że technologia automatycznego dystrybuowania łatek programowych do desktopów i serwerów pozwoli na zwiększenie ochrony.

Te funkcje zapewnia m.in. Software Delivery z zestawu Unicenter firmy Computer Associates.

Opieka w ruchu

Obiektem coraz większej troski personelu IT staje się zarządzanie zdalnymi klientami, laptopami i innymi urządzeniami mobilnymi. Firmy takie, jak LANDesk, Altiris i Novell, oferują już mechanizmy obsługi takich urządzeń.

Jednak zarządzanie zdalnymi klientami jest ciągle w fazie rozwoju. Dostępne narzędzia często ograniczają się do zapewnienia najprostszych funkcji zarządzania i nadal potrzebne są bardziej złożone aplikacje.

Najnowsze wydania produktów są wyposażane w takie mechanizmy, jak dławienie pasma, możliwość wstrzymania uaktualniania i punkty kontrolne wznowienia uaktualniania. Narzędzia te mogą pomóc zarządcom sieci i zdalnym użytkownikom w utrzymaniu lepszej kontroli nad połączeniami związanymi z procesami dystrybucji i uaktualniania oprogramowania do urządzeń podręcznych.

Dławienie pasma ogranicza zużycie zasobów systemowych i skraca czas uaktualniania oprogramowania. Zdalni użytkownicy mogą także wstrzymać uaktualnianie do czasu, kiedy maszyna kliencka będzie mniej zaangażowana w wykonywanie swoich podstawowych zadań. Narzędzia odtwarzania z punktów kontrolnych pozwalają na wznowienie uaktualniania aplikacji od miejsca, w którym zostało przerwane z powodu utraty połączenia. Pozwala to uniknąć ponownego przesyłania wcześniej przesłanych danych.

Rośnie liczba użytkowników mobilnych, wyposażonych w laptopy lub PDA, co stawia przed zarządcami IT nowe zadania. Muszą ustanawiać reguły użytkowania i zarządzania urządzeniami nieregularnie łączącymi się z siecią, a także zapewnić użytkownikom mobilnym możliwość podłączenia i odpowiednią wydajność, co wymaga stosowania złożonych zestawów narzędzi. Wiele produktów ogranicza się do wybranych funkcji, ale są dostawcy oferujący zestawy próbujące spełnić wszystkie potrzeby.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200