Bezpieczny roaming Wi-Fi

Kontrola połączenia przez klienta Wi-Fi

Jak wspomniano wcześniej, decyzję o przełączeniu podejmuje klient Wi-Fi zgodnie ze standardem 802.11, który pełną kontrolę nad ustanawianiem bezprzewodowego połączenia pozostawia klientowi Wi-Fi. Istnieją wyjątki od tej reguły modyfikujące standard, które pozwalają na zintegrowaną współpracę klienta oraz infrastruktury bezprzewodowej. Większość producentów zaawansowanego sprzętu Wi-Fi wdrożyła tego typu funkcje, wpływające na zachowania klientów.

{{c:green}Polecamy Nadchodzi gigabitowy WLAN

Przykładem może być Cisco Compatible Extension (CCX) - funkcja pozwalająca asystować klientowi Wi-Fi w procesie przełączania. Organizacja standaryzacyjna IEEE zajmuje się także zestawem rozszerzeń standardu oznaczonego symbolem 802.11k. Umożliwia on między innymi infrastrukturze Wi-Fi wysłanie do klienta tzw. raportu o stanie sąsiadujących sieci bezprzewodowych. Uzyskując takie informacje, klient otrzymuje pełne wsparcie w procesie odkrywania oraz pomoc w podejmowaniu decyzji o roamingu.

Bezpieczny roaming Wi-Fi

Porównanie szybkości przełączania telefonów Wi-Fi w zależności od wykorzystanego mechanizmu uwierzytelniania

Jak dostawcy rozwiązań wdrażają funkcję kontroli przełączania w kliencie Wi-Fi? Zwykle zależy to od indywidualnych algorytmów stosowanych przez producenta. Nie są one standaryzowane, dlatego mechanizmy przełączania mogą być różne, w zależności od dostawcy urządzenia. Najczęściej działanie takiego algorytmu rozpoczyna się od skanowania otoczenia, w celu identyfikacji punktów dostępowych pozostających w zasięgu klienta Wi-Fi. Następnie, na podstawie różnych czynników (których, to zależy od producenta), klient wybiera nowy punkt dostępowy. Kryteria wyboru są oparte m.in. na: sile odbieranego sygnału, pomiarze RSSI, poziomie błędów i wielu innych czynnikach. Kolejnym elementem jest ponowne skanowanie środowiska radiowego, aby zweryfikować dostępność wybranego punktu dostępowego. Ostatni etap to realizacja procesu przełączenia.

Powstaje pytanie: czy w procesie przełączania kontroler jest do czegokolwiek potrzebny? Nie zawsze będzie on wspierał klienta w przełączaniu. To właśnie kontrolery są błędnie obarczane pojawiającymi się problemami z dość powolnym przełączaniem. Należy pamiętać, że kontroler - poza pewnymi wyjątkami - nie wybiera za klienta punktu dostępowego. Dostępne są rozwiązania w rodzaju Cisco CCKM (stanowi część programu CCX), gdzie w mechanizmie przełączania jest pewne wsparcie klienta. Nadal są to jednak rozwiązania ograniczające się do jednorodnej grupy klientów.

Polecamy Ulepszamy sieć Wi-Fi

W sieci przedsiębiorstwa dysponujemy środowiskiem pełnym zróżnicowanych urządzeń klienckich Wi-Fi. Przykładem ciekawego rozwiązania przełączania jest infrastruktura oferowana przez Meru Networks. Jednakże również tutaj kwestia szybkiego przełączania jest rozwiązywana przez zastosowanie struktury wykorzystującej jeden kanał oraz jeden identyfikator w ramach całej infrastruktury.

Kontrolery sieci WLAN nie rozwiążą problemów przełączania, jeżeli nie mamy jednorodnego sprzętowo środowiska, które w praktyce jest trudne do zbudowania. O przełączaniu decyduje klient Wi-Fi.


TOP 200