Bezpieczny roaming Wi-Fi

Przełączanie Wi-Fi - stan obecny

Bezpieczny roaming Wi-Fi

Uwierzytelnianie 802.1X i 802.11r

Nowoczesne sieci bezprzewodowe wymagają maksymalnej wydajności, aby sprawnie przebiegał transport danych wideo, głosowych i wrażliwych na opóźnienia. Mimo że infrastruktura sieci bezprzewodowej może pochodzić od jednego producenta, to trudno mówić o zapewnieniu dyscypliny sprzętowej w środowisku klientów Wi-Fi. A o przełączaniu w sieciach bezprzewodowych decyduje w głównej mierze klient Wi-Fi.

Roaming w sieciach Wi-Fi to dość skomplikowany proces, związany zarówno ze środowiskiem radiowym, jak i mechanizmami bezpieczeństwa. Wobec braku dobrych i opartych na standardach rozwiązań, producenci tworzą własne mechanizmy, które nie współpracują poprawnie ze wszystkimi urządzeniami sprzętowymi. Z drugiej strony można być nieco rozczarowanym powolnymi postępami prac Wi-Fi Alliance przy ustanawianiu certyfikacji Voice-Enterprise. Opublikowana specyfikacja Voice-Personal ogranicza się do testowania jakości głosu wyłącznie w ramach jednego punktu dostępowego, bez możliwości wykorzystania wielu punktów dostępowych oraz opcji przełączania.


TOP 200