Audyt systemów infrastruktury fizycznej

Wnioski

Audyty i kontrole, jeśli tylko są przeprowadzone profesjonalnie, są bardzo pożyteczne, a wręcz niezbędne - są przecież narzędziem do osiągnięcia właściwego poziomu niezawodności i efektywności energetycznej (oczywiście przy założeniu, że zostaną wdrożone zalecenia będące ich wynikiem).

Przeprowadzenie audytu pozwala na zoptymalizowanie działania ośrodka przetwarzania i w konsekwencji obniżenie jego kosztów funkcjonowania. Aby zaplanować, w jaki sposób dokonać optymalizacji kosztów funkcjonowania infrastruktury chłodzenia i zasilania centrum obliczeniowego, warto zlecić przeprowadzenie audytu specjalistycznym firmom, które posiadają szerokie doświadczenie na temat rozwiązań sprzętowych i wiedzę na temat możliwości optymalizacji jego działania. Regularne kontrole systemu chłodzenia pozwalają również na wczesne wykrycie potencjalnych problemów z chłodzeniem i zapobiegają przestojom. Zmiany w poborze mocy, modernizacje i rozbudowa sprzętu teleinformatycznego mogą wpłynąć na ilość ciepła wydzielanego w centrum obliczeniowym, a kontrole stanu systemów chłodzenia i zasilania pozwolą wykryć wpływ tych zmian, zanim stanie się on przyczyną poważniejszych problemów bądź pogorszenia efektywności.

Eliminując problemy wykryte podczas audytu, można stworzyć optymalne środowisko dla danej gęstości mocy. Wykonanie oceny na bazie analizy termicznej dla centrum danych pozwala ograniczyć koszty i utrzymać założony poziom niezawodności infrastruktury. Pełny audyt serwerowni warto zlecić profesjonalnej firmie, lecz wstępne i bieżące kontrole można przeprowadzać własnymi siłami również z wykorzystaniem istniejącego systemu monitoringu.

Bogdan Marczak, Product Manager ds. IT w firmie Rittal

Związany z firmą od początku istnienia oddziału w Polsce, od zawsze w branży IT. Ekspert z zakresu bezpieczeństwa fizycznego IT,bezpiecznych serwerowni oraz systemów gaszenia. Koordynator wdrożeń IT dla wszystkich gałęzi przemysłu, sektora IT, instytucji finansowych oraz administracji państwowej.

Wspólnym punktem dla oszczędności we wszystkich serwerowniach, bez względu na wielkość instalacji jest poprawnie działająca klimatyzacja. Tak naprawdę to jedyne miejsce, gdzie koszty energii możemy ograniczyć do niezbędnego minimum. Dlatego tak wielkie znaczenie odgrywa dobrze przeprowadzony audyt klimatyzacji i zoptymalizowany dla danych warunków program naprawczy, uzdrawiający zaistniały stan rzeczy. Kluczowym miejscem audytu jest serwerownia z całą swoją infrastrukturą, poczynając od kubatury pomieszczenia, gdzie np. wysokość jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozkład temperatur i mieszania się stref. Kolejnym punktem kontroli jest układ szaf serwerowych i obecność innych instalacji np. UPS-ów. Dla klasycznych rozwiązań chłodzenia w serwerowni układ szaf może mieć wpływ na zwiększanie kosztów chłodzenia ze względu na utrzymywanie jednakowego progu chłodzenia - gdzie oba układy mogą pracować na dwóch różnych progach temperaturowych.

Tak samo dla pracy całego układu będzie miało znaczenie wprowadzenie jednolitego standardu dla szaf znajdujących się w serwerowni. Wbrew pozorom jest to też ważny element wpływający na obniżenie kosztów. Wprowadzenie jednorodnego systemu szaf z możliwością wielofunkcyjnej zabudowy, m.in. poprzez możliwość zamknięcia zimnego czy gorącego korytarza standardowymi elementami, zabudowę grodzi powietrznych w samych szafach, ma wpływ na efektywność systemu.

Audytowi powinna podlegać również cała pozostała część systemu czyli elementy wytwarzające chłód i oddające go. Dla każdego rodzaju chłodzenia, czy to będzie klasyczna szafa klimatyzacji precyzyjnej, czy rozwiązanie chłodzenia bezpośredniego w szafach, istotny jest próg temperatury czynnika chłodzącego na wejściu. Wartość ta przekłada się bezpośrednio na pracę naszych urządzeń do wytwarzania chłodu. Ważnym elementem jest kwestia pracy obu stron układu na tych samych parametrach czynnika chłodzącego. Najlepszym rozwiązaniem jest model pracy na tej samej temperaturze i procentowej zawartości glikolu w wodzie lodowej.

W większości wypadków wprowadzone zmiany i przesunięcie górnej granicy temperatury wejściowej dla pracy serwerów z 24°C na 28°C pozwala nam na zoptymalizowanie kosztów chłodzenia. Dobrze wykonany audyt obejmujący wszystkie aspekty chłodzenia w DC może z jednej strony potwierdzić poprawność wykonanej instalacji i efektywność układu, lub wykazać punkty które generują nieuzasadnione koszty i przedstawić możliwość ich poprawienia.


TOP 200