Audyt systemów infrastruktury fizycznej

Wzrastająca rola informatyki we wspieraniu procesów biznesowych powoduje, że od systemu teleinformatycznego wymaga się bezwzględnej niezawodności. Rozumie się przez nią nie tylko brak przestojów, ale także ciągłą pracę na stałym, wymaganym przez biznes poziomie. Danych pozwalających ocenić efektywność funkcjonowania infrastruktury fizycznej przedsiębiorstwa może dostarczyć jej audyt.

Centra przetwarzania danych oraz serwerownie funkcjonują najczęściej w trybie ciągłym, tj. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dlatego ich efektywność ma bardzo duży wpływ na płacone rachunki za energię elektryczną. Wyniki badań firmy Gartner pokazują, że całkowite koszty energii elektrycznej, poniesione na funkcjonowanie centrów przetwarzania danych w 2005 r. przekroczyły w USA 6 mld dol. Dla porównania warto przytoczyć, iż całe nakłady na zakup sprzętu teleinformatycznego wyniosły ok. 20 miliardów dolarów.

Audyty infrastruktury fizycznej (głównie systemów chłodzenia i zasilania) mają najczęściej na celu ocenę aktualnego stanu efektywności energetycznej obiektu oraz analizę rozkładu temperatury powietrza w ośrodkach, w celu zoptymalizowania współczynnika Power Usage Effectiveness (PUE), opracowanego przez międzynarodową organizację The Green Grid. Parametr PUE oblicza się dzieląc moc pobieraną przez wszystkie urządzenia zainstalowane w centrum danych przez moc zużywaną tylko przez sprzęt IT (serwery, przełączniki, pamięci masowe i inne urządzenia). Wartość współczynnika PUE w obecnie funkcjonujących centrach danych zawiera się zwykle w przedziale pomiędzy 2,0 a 2,5, lecz dla tych, nowo budowanych lub modernizowanych oczekuje się już wartości dużo niższych, tj. w granicach od 1,0 do 1,3. Otrzymane w wyniku audytu rezultaty oceny efektywności energetycznej pozwalają na porównanie z wartościami uzyskiwanymi przez inne ośrodki przetwarzania oraz umożliwiają oszacowanie potencjalnych możliwości w zakresie zmniejszenia zużycia energii przez centrum przetwarzania danych.

Audyt systemów infrastruktury fizycznej

Punkty monitorowania temperatury na wlotach urządzeń

Jak się często okazuje, w już funkcjonujących serwerowniach można znacznie poprawić poziom efektywności energetycznej dzięki wdrożeniu rekomendacji pokontrolnych. Audyt infrastruktury fizycznej serwerowni może również posłużyć do określenia, czy dostępna wydajność chłodnicza będzie wystarczająca w związku z planami rozbudowy ośrodka, co ma duże znaczenie przy określeniu maksymalnej dopuszczalnej gęstości.

Usługi związane z oceną stanu systemów zasilania i chłodzenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród administratorów serwerowni i centrów przetwarzania danych. Powstają przy tej okazji pytania, czy ten trend to jedynie moda wynikająca z działań marketingowych firm świadczących tego typu usługi i czy faktycznie ich efektem jest uzyskanie znaczących korzyści dla zleceniodawców. Czynności kontrolne i pomiarowe powinny być oczywiście również przeprowadzane w ramach rutynowych zabiegów eksploatacyjnych, gdyż pozwalają one określić aktualny stan warunków środowiskowych oraz infrastruktury w centrum obliczeniowym i pośrednio uniknąć awarii urządzeń elektronicznych spowodowanych problemami z chłodzeniem lub zasilaniem.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200