6 darmowych baz danych z komercyjnymi możliwościami

Zainstalowaliśmy wersję 5.5.8 na Windows Server 2008 R2 jako część stosu WAMP. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie zarówno phpMyAdmina, jak i HeidiSQL do zarządzania naszą instalacją MySQL.

Po zaimportowaniu testowego zestawu danych okazało się (zgodnie z oczekiwaniami), że wydajność bazy jest zbliżona do MariaDB, ale - jak już wspomniano - przy pracy z pojedynczymi wierszami MySQL jest nieco wolniejszy. Oracle wypuścił właśnie wersję 5.6, w której wprowadzono szereg optymalizacji, które zapewne spowodują, że ta różnica zostanie zniwelowana.

Bezpieczeństwo w MySQL jest zarządzane na bazie list kontroli dostępu dla wszystkich obiektów i operacji. Obsługiwana jest także komunikacja SSL pomiędzy klientem i serwerem oraz funkcje kryptograficzne, które mogę być wykorzystywane zarówno do zapisywania, jak i odczytywania danych. Wsparcie i dokumentacja dla MySQL są dostępne od Oracle (bezpłatnie lub płatnie) oraz z bardzo wielu innych źródeł internetowych (o zróżnicowanym poziomie).

Nie można nie lubić MySQL - przemawiają za nią wydajność, łatwość używania a przede wszystkim wszechobecność. Według danych Oracle - 9 na 10 serwisów internetowych korzysta z baz MySQL.

Microsoft i Oracle oferują efektowne wersje darmowe swoich komercyjnych produktów, ale nasz test wygrywa MariaDB.

PostgreSQL

PostgreSQL ma swoje korzenie w projekcie Ingres, prowadzonym na Uniwersytecie w Berkeley w latach 80-tych ubiegłego wieku. Pierwsza wersja została zaprezentowana w 1995 r. Jest to projekt open source oparty na licencji PostgreSQL. PostgreSQL jest zorientowanym obiektowo serwerem baz danych (ORDBMS).

Zainstalowaliśmy PostgreSQL w wersji 9.2 na serwerze Windows Server 2008 R2. Proces instalacji jest bardzo prosty - w trakcie wybieramy tylko kilka opcji, jak: hasło superużytkownika, port serwera i lokalizację. Po zakończeniu podstawowej instalacji można uruchomić narzędzie Stack Builder, które pozwala na pobranie i instalację dodatkowych aplikacji, narzędzi oraz sterowników.

PostgreSQL wyposażono w interfejs do zarządzania o nazwie pgAdmin wyposażony w szereg zaawansowanych i intuicyjnych w użyciu funkcji. Import testowej bazy danych zajął około 30 s, a pobranie pierwszych 100 tysięcy rekordów mniej niż pół sekundy. Również praca na pojedynczych rekordach była wydajna. Czasy około pół sekundy nie mogą oczywiście równać się z dużo wydajniejszymi w tym względzie MariaDB i MySQL, ale są znacznie lepsze niż w przypadku MS SQL Server Express.

PostgreSQL obsługuje uwierzytelnianie poprzez szereg mechanizmów - od Kerberos po LDAP. Komunikacja pomiędzy klientem a serwerem może odbywać się poprzez SSL a sama baza danych także może być szyfrowana z wykorzystaniem rozszerzenia pgCrypto.

Oprócz rozbudowanej dokumentacji i FAQ, PostgreSQL posiada aktywną społeczność użytkowników, którzy wzajemnie oferują sobie pomoc. Szereg firm oferuje także komercyjne wsparcie dla tego serwera.

Spośród funkcjonalności PostreSQL - które najbardziej przypadły nam do gustu - jest narzędzie administracyjne pgAdmin. Serwer PostgreSQL to bogaty w funkcjonalności serwer bazodanowy, który jest dostępny w większości dystrybucji Linuksa. Również jego wydajność jest porównywalna z konkurencyjnymi MySQL i MariaDB.


TOP 200