6 darmowych baz danych z komercyjnymi możliwościami

MariaDB

MariaDB jest właściwie binarnym odpowiednikiem MySQL, stworzonym przez tego samego dewelopera - Michaela Wideniusa. W sytuacji, gdy przyszłość MySQL, który obecnie jest własnością Oracle, stała się nieokreślona, znalazła się grupa deweloperów, który chcieli utrzymać projekt wyposażony we wszystkie funkcjonalności. Kompatybilność rozwiązań bierze się także z tego, że kod MariaDB jest co miesiąc łączony z kodem MySQL, aby zapewnić obsługę wszystkich funkcjonalności i dodać poprawki wprowadzane przez Oracle. MariaDB jest dostępna na licencji GNU.

W testach do połączenia z MariaDB wykorzystaliśmy klienta HeidiSQL. Jest to interfejs użytkownika, który zapewnia szereg funkcjonalności: tworzenie baz danych, tabel, widoków a także import i eksport danych z różnych źródeł i formatów. Po uruchomieniu testowej bazy danych i tabel załadowaliśmy testowy zestaw danych z pliku CSV. Zajęło to poniżej minuty. MariaDB zwróciła pierwsze 100 tys. rekordów w niecałe 2 s. W przypadku mniejszych zestawów danych podobne operacje zajmowały ułamki sekund.

Chociaż nasze testy nie były prowadzone zaawansowanymi metodami, to we wszystkich przypadkach wykorzystywaliśmy ten sam zestaw danych. Upoważnia nas to do wniosku, że MariaDB jest nieco szybsza od MySQL, gdy pracujemy z pojedynczymi wierszami (polecenia SELECT, DELETE, UPDATE).

Podobnie jak w MySQL, bezpieczeństwo w MariaDB jest zarządzane poprzez listy kontroli dostępu dla wszystkich obiektów i operacji. Dobre wsparcie i źródło informacji o projekcie MariaDB zapewnia jego strona internetowa oraz fora i blogi internetowe.

Jest wiele argumentów przemawiających za MariaDB. Doceniamy przede wszystkim to, że zawiera szereg funkcjonalności dostępnych w zamkniętych, komercyjnych wersjach MySQL. Jedną z nich jest mechanizm sub-query (sub-zapytania).

MySQL

MySQL to jedna z najpopularniejszych baz danych open source. Jest elementem "standardowego zestawu" do hostingu aplikacji WWW - LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Z MySQL korzystają także tak duże projekty jak Wikipedia, Twitter czy Facebook. Baza danych została opracowana w połowie lata 90-tych w Szwecji. W 2008 r. projekt zakupił Sun, a po jego akwizycji przez Oracle w 2010 r., to właśnie ta ostatnia firma jest właścicielem MySQL.

Było wiele spekulacji odnośnie planów Oracle co do MySQL. Według z ostatnich komunikatów firma jest zdecydowana na wsparcie i aktualizowanie podstawowych funkcjonalności wersji community w najbliższej przyszłości. To z pewnością ma sens dla Oracle, biorąc pod uwagę liczbę instalacji i popularność MySQL - co może być dobrą bazą do sprzedaży produktów, takich jak Oracle Linux, Oracle VM i oczywiście komercyjnych odmian Oracle MySQL. Nadal pozostaje jednak pytanie, jak dużo nowych funkcjonalności będzie przenoszonych do wersji open source, a ile będzie zarezerwowanych dla oferty komercyjnej.

Po zakupie Suna, Oracle zoptymalizował pracę MySQL na platformie Windows, dzięki czemu baza stała się w pełni wieloplatformowa.


TOP 200