6 darmowych baz danych z komercyjnymi możliwościami

Podsumowanie

Pierwsze miejsce w teście zajął serwer MariaDB, otwarty produkt opracowany i rozwijany przez właściwie ten sam zespół, który opracował MySQL przed przejęciem przez Suna a później Oracle. MariaDB możemy wykorzystać wszędzie tam, gdzie do tej pory wykorzystywaliśmy MySQL. Podczas gdy Oracle zamyka pewne funkcjonalności w MySQL, to znajdziemy je w MariaDB - otwartej, darmowej wersji. Jak wykazały nasze testy, ten serwer bazodanowy jest także nieco wydajniejszy od pozostałych.

Zdobywcami drugiego miejsca w naszym przeglądzie są Microsoft SQL Server Express oraz Oracle MySQL. SQL Server oferuje najlepsze narzędzia i możliwość upgrade’u do komercyjnych wersji. Argument dotyczący migracji odnosi się także do MySQL. Oracle oferuje szereg wersji tego produktu. W przypadku tej bazy nie mamy jednak wbudowanych tak dobrych narzędzi do zarządzania. Dostępne są jako dodatkowe produkty. Również strategia rozwoju, w której Oracle zapewnia deweloperów o dalszym wspaciu rozwoju wersji community, przy jednoczesnej rezerwacji niektórych funkcjonalności tylko dla wersji komercyjnych, uniemożliwiła zajęcie przez MySQL pierwszej pozycji w naszym zestawieniu. Kolejne pozycje zajęły PostgreSQL, Firebird oraz Apache Derby.

(oprac. psz)


TOP 200