Windows Azure - CaseStudy - TransitionTechnologies

Wysoka skalowalność i dostępność platformy Windows Azure pozwoliła opracować serię aplikacji wspierających osoby z dysfunkcją wzroku w ich codziennym życiu.