Windows Azure - CaseStudy - TransitionTechnologies

Wysoka skalowalność i dostępność platformy Windows Azure pozwoliła opracować serię aplikacji wspierających osoby z dysfunkcją wzroku w ich codziennym życiu.

Dziękujemy za pobranie dokumentu.
Pobranie powinno nastąpić automatycznie w ciągu kilku sekund. Jeśli tak się nie stało Pobierz materiał