Temat: PDA

MC9200: przemysłowy komputer mobilny nowej generacji firmy Motorola
Korea Pólnocna z własnym PDA