Samsung KNOX a potrzeby działu IT

Do 2015 roku liczba pracowników aktywnie korzystających ze smartfonów, tabletów i komputerów przenośnych wzrośnie na świecie do 1,3 mld – szacuje IDC. Zwiększy się jednocześnie niebezpieczeństwo utraty danych firmowych przetwarzanych przez te urządzenia. Samsung Knox odpowiada na ten problem.

Dla pracowników działów IT popularność systemu Android wiąże się z koniecznością zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem sieciowym i ochroną cennych danych firmowych. Korporacje patrzyły dotychczas dość niechętnie na urządzenia mobilne bazujące na tej platformie, głównie ze względu na bardzo niski poziom zabezpieczeń i ograniczone możliwości zarządzania.

Dziś wiadomo już, że konfrontacja firmowych polityk bezpieczeństwa z powszechnie dostępnym systemem Android jest nieunikniona. Rosnącym problemem staje się również używanie prywatnych urządzeń do łączenia się z siecią korporacyjną. Zjawisko BYOD (ang. Bring Your Own Device) znacząco wpływa na zwiększenie się liczby incydentów sieciowych, coraz częściej łączących się z wymiernymi stratami finansowymi.

Pracownicy przechowują na prywatnych smartfonach czy tabletach niezliczoną ilość firmowych danych. Te z kolei nie powinny znaleźć się w niepowołanych rękach. Najczęściej są to informacje gromadzone w służbowej poczcie elektronicznej, kalendarzach spotkań, opisach kontaktów biznesowych i cennych zbiorach danych o klientach kluczowych dla firmy. Szacuje się, że w dużych przedsiębiorstwach straty związane z wyciekiem danych, nadprogramowym zaangażowaniem działów IT, a nierzadko z konsultacjami prawnymi mogą sięgać setek tysięcy dolarów rocznie. Żadna firma nie może pozwolić sobie na to, by przynajmniej nie próbować zminimalizować ryzyka narażania się na takie koszty.

Nadchodzi Samsung KNOX

Jednym z podstawowych sposobów zwiększenia kontroli nad wykorzystaniem urządzeń mobilnych w firmie jest wdrożenie platformy MDM (ang. Mobile Device Management). Idealne rozwiązanie tego typu powinno zapewniać wsparcie dla wielu systemów operacyjnych, wymuszać polityki bezpieczeństwa zdefiniowane przez działy IT, na bieżąco inwentaryzować i korygować stan floty urządzeń mobilnych. Do ważnych zalet MDM należy również dystrybucja oprogramowania dla poszczególnych pracowników (najlepiej w modelu OTA, z ang. Over The Air), zdalny monitoring i administrowanie zawartością smartfonu lub tabletu (ze szczególnym uwzględnieniem takich opcji, jak kasowanie danych, blokowanie dostępu).Problemem, z jakim często borykają się pracownicy działów IT jest wybór optymalnego rozwiązania MDM dla firmy. Poszczególne systemy różnią się dostępnymi funkcjami, co prowadzi do nadmiernego skomplikowania procesu wdrożenia i późniejszej eksploatacji.

W 2013 roku Samsung wyszedł naprzeciw oczekiwaniom administratorów i zaprezentował nową platformę KNOX, stanowiącą kompleksowy system zabezpieczeń dla urządzeń mobilnych. Samsung KNOX jest rozwiązaniem kompletnym, zawierającym w sobie ponad 500 reguł MDM, zapewniającym bezpieczny dostęp do obszarów pracy służbowej i prywatnej (tzw. kontenery w jednym urządzeniu). Platforma KNOX oferuje usługi zarządzania smartfonami, tabletami za pośrednictwem chmury obliczeniowej (cloud computing), a dodatkowe funkcje można dokupić w formule SaaS (Software as a Service).
v Do najważniejszych zalet KNOX należy zaliczyć nowe, wielowarstwowe systemy zabezpieczeń, które właściwie wykluczają możliwość utraty danych. Mechanizm Trusted Boot nie pozwoli, by na urządzeniu uruchomione zostały aplikacje, które nie były wcześniej sprawdzone i autoryzowane przez działy IT. Architektura TIMA (TrustZone-based Integrity Measurement Architecture) nadzoruje i monitoruje integralność systemu Linux (na którym bazuje Android). Jeśli nastąpi próba unieruchomienia TIMA lub zostanie wykryta próba włamania się do jądra systemu, to urządzenie przestanie działać. Kolejnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo jest Security Enhancements for Android (SE for Android). Jest to specjalnie zaprojektowana technologia, zapewniająca wsparcie dla kontenerów dostarczanych przez innych producentów, co dodatkowo uelastycznia nadzorowanie floty urządzeń mobilnych przez działy IT.

Samsung KNOX podnosi bezpieczeństwo również w warstwie sprzętowej. Dzięki rozwiązaniu SmartCard Framework smartfon może służyć jako dodatkowy czynnik uwierzytelniający dla czytników kart działających w standardzie Bluetooth.

W platformie Samsung KNOX znacznie ułatwiono obsługę kontenerów, co dla wielu pracowników będzie wiązało się z łatwiejszym instalowaniem aplikacji i większym zadowoleniem z obsługi urządzenia. Obszar wyodrębniony na potrzeby oprogramowania korporacyjnego i danych firmowych będzie na stałe oddzielony od prywatnej przestrzeni użytkownika smartfonu. KNOX ma wbudowane skanery złośliwego oprogramowania, więc pracownik zyska dodatkową ochronę w swoim kontenerze. Możliwość instalowania w nim różnych aplikacji (np. pochodzących z Google Play) może być definiowana przez firmowe działy IT.

Użytkownicy przyzwyczajeni do korzystania z własnych urządzeń przenośnych (BYOD) również mają ułatwioną możliwość rejestrowania i aktywowania swoich smartfonów (zgodnie z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa). Wystarczy, że zainstalują na swoim urządzeniu aplikację Universal MDM Client (UMC), która połączy się z działającym w chmurze serwerem Samsung Enterprise Gateway (SEG).

Na podkreślenie zasługuje fakt kompatybilności platformy KNOX z coraz popularniejszymi rozwiązaniami mobilnymi, działającymi w chmurach obliczeniowych. Samsung KNOX jest dostosowany do pracy z Microsoft Workplace Join, Windows Intune i Windows Azure.

Samsung KNOX bezpośrednio odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez menedżerów działów IT. Do najważniejszych czynników branych pod uwagę przy wyborze platformy do zarządzania urządzeniami mobilnymi zaliczyli oni: zapewnienie bezpieczeństwa sieciowego, łatwość integracji z istniejącą infrastrukturą IT oraz możliwość elastycznego korzystania z produktów i usług pochodzących od różnych dostawców.Szczegółowe informacje na temat Samsung Knox można znaleźć na oficjalnym polskojęzycznym portalu: http://www.knox.samsung.pl

Pobierz wersję PDF

Chmura i cyberbezpieczeństwo w Polsce – raport 2021 Z raportu "Chmura i cyberbezpieczeństwo w Polsce", przygotowanego na podstawie badań PMR wśród dużych firm i przedsiębiorstw MŚP w 2021 r., dowiemy się, jakie jest nasycenie chmurą w polskich przedsiębiorstwach i jaki reprezentują one poziom bezpieczeństwa cybernetycznego. Poznamy także argumenty za i przeciw dla rozwiązań chmurowych oraz powody, dla których chmura jest kluczowa przy cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Do tego otrzymamy informację o inwestycjach w chmurę, które są realizowane i o tym, dlaczego warto je wdrażać. Raport zawiera bogatą wiedzę merytoryczną i wiele wniosków, które mogą przydać się firmom przy planowaniu działań IT na 2022 r. Dowiadujemy się m.in., że co trzecia firma w UE i co czwarta w Polsce korzysta z płatnych usług w chmurze, oraz że pandemia nie miała negatywnego wpływu na wydatki przedsiębiorstw w obszarze IT. Z danych PMR wynika bowiem, że cały rynek IT w Polsce w 2020 r. osiągnął wartość niemal 50 mld zł, a wzrosty na rynku sprzętu wyraźnie przekraczające 20% były absolutnie bez precedensu. Wyniki badań, przedstawione w raporcie, potwierdzają także fakt, że na rynku pracy brakuje specjalistów IT. Widać to szczególnie po dużych firmach, gdzie prawie połowa (49%) deklaruje, że nie ma w swoich organizacjach certyfikowanych specjalistów w zakresie chmury. To z kolei dobra wiadomość dla integratorów i dostawców. W Polsce, zaledwie co dziesiąta firma samodzielnie mierzy się z wdrażaniem i utrzymaniem chmury, a pozostała część korzysta ze wsparcia podmiotów zewnętrznych. Polecamy pobranie raportu, jeśli chcesz poznać wiele istotnych danych i wniosków o rynku chmury w Polsce. Raport zawiera kilkadziesiąt stron merytorycznej wiedzy, analiz i danych. Jest też wzbogacony o liczne komentarze ekspertów IT.