transmisja synchroniczna

tryb transmisji używający sygnału zegarowego do regulacji przepływu danych między urządzeniami końcowymi. Bity lub znaki danych są przesyłane w blokach z ustaloną szybkością między nadajnikiem i odbiornikiem zsynchronizowanymi na początku i końcu bloku. W celu synchronizacji zegarów na początku bloku jest przesyłany ciąg synchronizacyjny, okresowo powtarzany wg potrzeb między blokami. Wyróżnia się transmisję synchroniczną w postaci znakowej i transmisję w postaci bitowej.

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła