szyfrowanie danych

encryption

sposób transformacji danych do postaci niejawnej, uniemożliwiającej ich wykorzystanie bez odpowiedniego klucza szyfrowego (deszyfrującego). W kryptografii zasadniczymi elementami są: wybór odpowiedniej metody szyfrowania (kluczem utajnionym lub kluczem prywatnym i publicznym), podpisy cyfrowe (ich autentyczność i uwierzytelnienie), systemy zarządzania kluczami - także sposoby ich szyfrowania i przekazywania oraz stosowanie odpowiednich algorytmów szyfrowych. Najbardziej znanymi sposobami szyfrowania są: standard DES (Data Encryption Standard) i algorytm RSA (skrót od nazwisk Rivest, Shamir, Adleman). Rzadziej stosowane są standardy Clipper, Capstone i DSS.

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła