sygnalizacja

wymiana przez sieć komunikacyjną informacji innej niż dane użytkowników i związanej z zestawianiem i rozłączaniem połączeń, sterowaniem usługami w sieci, a także zarządzaniem siecią. Wśród wielu klasyfikacji można wyróżnić sygnalizację: prądem stałym (w zaniku), analogową wewnątrz pasma (300-3400 Hz), analogową poza pasmem (3825 kHz, 3850 kHz i in.) oraz cyfrową w szczelinie czasowej lub cyfrową poza szczeliną czasową (odrębny kanał sygnalizacyjny).