klient/serwer

model architektury przetwarzania danych będący w istocie rozszerzeniem idei programowania modularnego, którego podstawową cechą jest wyodrębnianie fragmentów oprogramowania zwanych modułami. W architekturze tej moduł wywołujący (zlecający usługę) staje się klientem, a moduł wywoływany (zapewniający usługę) staje się serwerem.

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła