adresowanie w sieci komputerowej

sposób ustalania unikatowego adresu każdego portu, urządzenia lub grupy urządzeń włączonych do sieci, tak aby wymiana informacji między dowolnymi elementami sieci mogła przebiegać poprawnie. Mechanizm adresowania zależy od wybranego protokołu sieciowego, warstwy sieciowej oraz łącza danych. Wyróżnia się trzy zasadnicze typy adresów: warstwy 2 (łącza danych), MAC (Media Access Control) i warstwy 3 (sieciowej).