SAN po prawej NAS po lewej

Słuszność idei oddzielenia pamięci dyskowych od serwerów i tym samym zapewnienia wielu urządzeniom równoległego dostępu do danych wydaje się bezdyskusyjna. Pozostaje tylko wybrać właściwą technologię...

Słuszność idei oddzielenia pamięci dyskowych od serwerów i tym samym zapewnienia wielu urządzeniom równoległego dostępu do danych wydaje się bezdyskusyjna. Pozostaje tylko wybrać właściwą technologię...

SAN po prawej NAS po lewej

Systemy pamięci masowych

Oddzielenie pamięci dyskowych od serwerów wymagać będzie wybrania jednej z trzech najpopularniejszych obecnie technologii: tradycyjnej Directly Attached Storage (DAS) lub modnych Network Attached Storage (NAS) i Storage Area Network. Każda z nich ma unikalne zalety, ale i ograniczenia, co powoduje, że nigdy wybór nie będzie idealny. Pocieszeniem może być to, że - w opinii znanych firm analitycznych - żadna ze stosowanych obecnie technologii organizacji pamięci masowych nie zdobędzie na rynku pozycji dominującej. W zależności od zastosowania, typu aplikacji czy sposobu dostępu do danych klienci będą korzystać równolegle z różnych technologii, np. często przeciwstawianych sobie SAN i NAS.

Na troje babka wróżyła

Obecnie najwięcej urządzeń pamięci masowych (dyski, streamery i macierze RAID) dołączanych jest bezpośrednio do serwerów z wykorzystaniem magistrali SCSI lub Fibre Channel. Technologia DAS ma wiele wad. W zasadzie dyski są wykorzystywane tylko przez jeden serwer. Zapewnienie współdzielonego dostępu wymaga specjalnej instalacji z wykorzystaniem niestandardowych rozwiązań. Na każdym z serwerów trzeba pozostawić zapas wolnej powierzchni dyskowej. Ponadto część danych będzie powielona na wielu komputerach. Na rynku jest wiele wersji standardu SCSI, a Fibre Channel jest implementowana w różny sposób przez poszczególnych producentów.

NAS to pamięci masowe nie związane z jednym serwerem. Są włączane bezpośrednio do sieci. Zaletą Ethernetu, której nie mają istniejące technologie magistrali danych, jest klarowna standaryzacja i zaplanowany kierunek rozwoju. Funkcjonalną zaletą NAS jest równoległy dostęp do dysków z wykorzystaniem standardowych protokołów plikowych: NFS w środowisku Unix i CIFS stosowanego przez wszystkie wersje Windows. Niektóre z dostępnych na rynku rozwiązań NAS wyposażone są w mechanizm UDS (Universal Data Sharing), umożliwiający serwerom z różnymi systemami operacyjnymi dostęp do tej samej kopii danych, bez względu na stosowany protokół i platformę kliencką.

Budowa sieci SAN odbywa się według innych zasad. Zamiast "przenosić" pamięci masowe do istniejącej sieci, architektura SAN zakłada budowę dodatkowych, dedykowanych sieci łączących serwery i włączone do sieci pamięci masowe. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem transmisji bloków danych za pomocą protokołów SCSI lub FC. I chociaż sieci SAN (FC-SAN budowane na podstawie łącza Fibre Channel i E-SAN, bazujące na Ethernecie) rozwiązują problem równoczesnego dostępu wielu serwerów do jednej macierzy, to brak standardów zmusza klienta do stosowania kompleksowego rozwiązania pochodzącego od jednego producenta.

Plikowo czy blokowo

Przed rozpoczęciem rozważań o wyższości jednego rozwiązania nad innym warto zauważyć różnicę w sposobie dostępu do danych w technologiach DAS, SAN i NAS.

Dyski pracujące w macierzach to urządzenia, które nie rozpoznają lokalizacji plików. Dysponują tylko informacją, że dane znajdują się na konkretnej ścieżce i w określonym sektorze. Dyski rozpoznają wyłącznie fizyczne komunikaty I/O, odwołujące się do bloków danych. Nie obsłużą żądania aplikacji dotyczącego odczytania pliku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200