Zasilanie i chłodzenie centrum danych:oszczędzić można łatwiej niż się wydaje

Systematycznie rośnie liczba firm, które zdecydowały się na inwestycję w energooszczędne serwerownie i centra danych. W efekcie jest coraz więcej informacji o tym jak promowane przez producentów rozwiązania sprawdzają się w praktyce, a nie tylko teorii. Większość raportów dotyczących tego tematu prezentuje opinie pozytywne i zachęcające do korzystania z nowoczesnych rozwiązań.

Co jednak oznacza hasło energooszczędne centrum danych? W ogólności dotyczy ono wielu elementów, od selekcji sprzętu pod kątem jego energetycznej efektywności, zastosowania technologii wirtualizacyjnych, konsolidacji systemu, optymalizacji systemów zasilania i chłodzenia itd.

Autorzy raportu 2012 Energy Efficient IT , opublikowanego ostatnio przez firmę CDW, podkreślają jeden ważny praktyczny wniosek: okazuje się, że wdrożenie energooszczędnych rozwiązań i uzyskanie z nich realnych korzyści jest łatwiejsze niż początkowo się wydaje.

Zasilanie i chłodzenie centrum danych:oszczędzić można łatwiej niż się wydaje

Rozwiązania, które według użytkowników dają największe oszczędności

Choć wartość wynikająca z wdrożenia konkretnych rozwiązań i możliwość uzyskania realnych oszczędności istotnie zależy od firmy i wykorzystywanego przez nią systemu do przetwarzania danych, ale każdy powinien zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące najlepszych praktyk i dostępnych na rynku rozwiązań, które już w najbliższej przyszłości mogą się stać standardem.

Raport zawiera wiele szczegółowych analiz i informacji o dostępnych na rynku rozwiązaniach. Są one wykorzystywane w różny sposób - większość firm koncentruje się na konsolidacji i wirtualizacji systemów IT, ale coraz więcej jest takich, które skoncentrowały się na wdrożeniach serwerów wyposażonych w energooszczędne niskonapięciowe procesory, urządzeń z certyfikatami Energy Star, energooszczędnych modeli sprzętu sieciowego, zasilaczy UPS najnowszej generacji lub modernizacji systemów chłodzenia.

W raporcie Energy Efficient IT przedstawiono również zestaw ogólnych rekomendacji przy zwiększaniu efektywności data center oraz listę największych barier - zdaniem ankietowanych firm - hamujących inwestycje w energooszczędne centra danych.

Najlepsze praktyki w zwiększaniu efektywności centrum danych przy okazji kolejnych planowanych jego modernizacji

• Pomiary i analiza zużycia energii przez różne elementy systemu IT to podstawa dla planowania modernizacji zwiększających jego efektywność. Trzeba zwrócić uwagę, że do tego celu można wykorzystać dostępne na rynku oprogramowanie narzędziowe.

• Planując modernizację należy brać pod uwagę różne dostępne na rynku rozwiązania. Jest ich wiele i na pewno można znaleźć takie, które zapewnią najlepsze wyniki w konkretnym przypadku.

• Analiza projektu powinna zawierać oszacowania potencjalnych korzyści oraz ich porównanie z uzyskanymi w innych podobnych firmach, które wcześniej zdecydowały się na analogiczną modernizację systemu.

• Problem "green IT", warto poruszać podczas spotkań z kierownictwem firmy prezentując potencjalne plany modernizacji systemu IT pod tym kątem oraz możliwe do uzyskania korzyści finansowe.

• Nie należy zapominać o możliwości inwestycji w systemy typu coud computing, prywatne lub publiczne. Tego typu rozwiązania mogą zastąpić lub być dobrym uzupełnieniem własnego centrum danych, a z reguły pozwalają na uzyskanie znaczących oszczędności w zużyciu energii.

PUE - co wziąć pod uwagę

Organizacja The Green Grid opracowała standard pomiaru energii w centrach danych wykorzystujący parametr PUE, który jest stosunkiem całkowitej energii dostarczanej do energii zużywanej przez sprzęt IT (serwery, pamięci, sprzęt sieciowy itd.), z wyłączeniem transformatorów, rozdzielaczy, systemów UPS lub klimatyzacji.

The Green Grid dokładnie definiuje, jakie elementy są zaliczane do każdej grupy odbiorników energii, co ułatwia analizę, a także obiektywne porównanie efektywności systemu z innymi centrami danych. Parametr PUE zyskał powszechną akceptację i jest uznawany za standard.

Określenie wartości PUE wymaga pomiaru lub oszacowania energii pobieranej przez centrum danych, co nie zawsze jest łatwe w budynkach, gdzie zasilanie jest dostarczane centralnie do różnego typu obiektów i pomieszczeń.

Choć standardy The Green Grid są przeznaczone głównie dla dużych centrów danych, to opracowane przez tę organizację metody analizy mogą ułatwić pomiar i oszacowanie efektywności każdego systemu IT.


TOP 200