Z pudełka czy na zamówienie?

Na analogie krawieckie stawia również Barbara Skrzypek, Business Development Manager sektora ERP w firmie Comarch. Jednak według niej, nowoczesny system standardowy może w większości zastosowań tylko w nieznacznym stopniu ustępować rozwiązaniom dedykowanym. "Podobnie jak z garniturem, pewnie najlepiej będzie leżał ten skrojony na miarę przez krawca, ale często, chcąc zyskać na czasie i kosztach, podejmujemy decyzję o zakupie czegoś w naszym rozmiarze z dobrej, renomowanej fabryki, gdzie w pół godziny mamy nowy garnitur" - twierdzi Barbara Skrzypek. Niezależnie od tego wybór między rozwiązaniem standardowym a systemem napisanym w odpowiedzi na konkretne potrzeby biznesu powinien być poprzedzony skrupulatną analizą potrzeb, planów i możliwości organizacji.

System od krawca

"Są klienci, którzy oczekują, że system do zarządzania przedsiębiorstwem będzie dostosowany do ich potrzeb tak, jakby został napisany specjalnie dla nich. Inni natomiast szukają rozwiązania pudełkowego, często ze względu na fakt, że jest ono tańsze i już wcześniej zostało sprawdzone na rynku".

Barbara Skrzypek, business development manager sektora ERP w firmie Comarch

Jednocześnie największa wada aplikacji standardowych jest największą zaletą oprogramowania szytego na miarę. Wdrożenie systemu bazującego na szczegółowej analizie zwykle nie wymaga żadnych zmian organizacyjnych, a wykorzystanie znanych pracownikom schematów postępowania przyczynia się do uproszczenia procesu wdrożeniowego. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak zbudowany system dalej rozwijać nawet po zakończeniu projektu wdrożeniowego. Zazwyczaj wraz z zakupem oprogramowania uszytego na miarę producent systemu przekazuje klientowi pełne prawa własności do rozwiązania, a co za tym idzie, możliwość wprowadzania nieograniczonych niemal zmian. W przypadku zakupu aplikacji standardowej firma nabywa tylko licencję gwarantującą prawo do określonego wykorzystania oprogramowania.

Różnice dotyczą również kwestii aktualizacji oprogramowania. W przypadku standardowych aplikacji proces aktualizacji jest zwykle prosty. Istnieje jednak ryzyko, że producent z czasem przestanie rozwijać swoje oprogramowanie. W takim przypadku firma może świadomie zdecydować o dalszym użytkowaniu przestarzałej wersji systemu lub zakupie nowej aplikacji oraz jej wdrożeniu - ze wszystkimi tego następstwami. Oprogramowanie tworzone na zamówienie w swoich założeniach jest odbiciem rzeczywistej organizacji procesów biznesowych w firmie oraz praktyk i doświadczeń pracowników. Oznacza to jednak, że zleceniodawca ponosi wszystkie koszty związane z przyszłym rozwojem przygotowanego w ten sposób systemu. Aktualizacje lub zmiany funkcjonalne są w większości aplikacji dedykowanych dodatkową pozycją kosztową. Bywa jednak, że wskutek nieprawidłowej analizy przedwdrożeniowej oraz zbyt rozdmuchanych oczekiwań powstają systemy kosztowne i nadmiernie rozbudowane względem rzeczywistych potrzeb biznesowych.

Ogólna integracja

Nie brakuje również firm, które decydują się połączyć oba wspomniane modele. Oprogramowanie pisane na zamówienie bywa z powodzeniem wykorzystywane jako rozwiązanie integrujące różne funkcje standardowych aplikacji pod kątem rzeczywistych potrzeb biznesowych. Jednak w takim przypadku rozwiązanie pisane na zamówienie pełni raczej rolę oprogramowania warstwy pośredniej, umożliwiającego połączenie w jedną całość kilku standardowych systemów, wraz z zaszytymi w nich najlepszymi praktykami, obejmującymi m.in. optymalny przebieg procesów biznesowych. Aplikacja pośrednicząca między funkcjami standardowych systemów może być również wyposażona w dodatkowe, własne funkcje biznesowe.


TOP 200