Z pudełka czy na zamówienie?

W miarę rozwoju rynku oprogramowania biznesowego wybór między systemami dedykowanymi a rozwiązaniami standardowymi staje się coraz mniej oczywisty.

Z pudełka czy na zamówienie?

W przeszłości było łatwiej. Firmy, którym nie odpowiadały gotowe, standardowe systemy wspierające działalność biznesową, decydowały się na wdrożenie rozwiązania zbudowanego specjalnie pod kątem ich specyficznych wymagań. Systemy standardowe dawały niepowtarzalną możliwość wykorzystania najlepszych praktyk branżowych, zaś rozwiązania dedykowane gwarantowały najlepsze wpasowanie nowego systemu w ramy wyznaczone potrzebami i możliwościami organizacji biznesowej. Obecnie oba rodzaje aplikacji biznesowych coraz bardziej upodabniają się do siebie. Firmy wyspecjalizowane w tworzeniu systemów na zamówienie - za zgodą klientów - czerpią ze swoich doświadczeń w realizacji wcześniejszych zleceń. Oprogramowanie standardowe natomiast staje się coraz bardziej elastyczne i zyskuje dodatkowe mechanizmy upraszczające integrację z zewnętrznymi aplikacjami.

Czy to systemy ERP, CRM, czy aplikacje wspierające poszczególne procesy biznesowe lub nawet ich elementy - obecnie niemal każda klasa systemów jest oferowana w formie rozwiązań standardowych. Szczególną popularnością cieszą się jednak rozwiązania obsługujące najbardziej typowe obszary biznesu. W zasadzie tylko nieliczne firmy decydują się obecnie na wdrożenie niestandardowego oprogramowania obsługującego obszary księgowości, finansów czy HR. Konkurencja między rozwiązaniami dedykowanymi a systemami pisanymi na zamówienie dotyczy przede wszystkim procesów branżowych, często tych, które decydują o konkurencyjności biznesu.

Do niedawna wiele firm posiłkowało się aplikacjami pisanymi na zamówienie w zakresie obsługi specyficznych procesów branżowych. Jednak i na tym rynku producentom oprogramowania szytego na miarę wyrosła konkurencja w postaci ustandaryzowanych aplikacji branżowych, opartych na najlepszych praktykach wypracowanych w firmach z całego świata.

Biznes w standardzie

"W przypadku powszechnie używanych systemów klienci mogą liczyć na to, że oprogramowanie sprawdziło się w firmach prowadzących podobną działalność".

Krzysztof Raszczuk, architekt oprogramowania w firmie InsERT

Przewagą standardowych aplikacji jest to, że bazują na doświadczeniach wielu firm. Z kolei system pisany na zamówienie to oprogramowanie stworzone pod kątem potrzeb konkretnej firmy i oddający rzeczywisty sposób organizacji procesów biznesowych. Rozwiązania standardowe, czyli tzw. systemy pudełkowe są również stale rozwijane i wspierane przez producenta, a koszty prac rozwojowych rozkładają się między wielu klientów. W przypadku tych rozwiązań łatwiejsze jest również wdrożenie oprogramowania, choć zwykle zastosowanie zestandaryzowanych aplikacji wiąże się ze zmianą organizacji niektórych procesów biznesowych i przyzwyczajeń. Oprogramowanie standardowe jest bowiem tworzone z myślą o jak najszerszym gronie odbiorców i bazuje na najbardziej typowej organizacji procesów biznesowych. Jednocześnie w ten sposób dają dostęp do najlepszych praktyk w organizacji procesów biznesowych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200