Wykorzystaj szansę!

Szczególnie w okresie kryzysu należy skoncentrować się na projektach i zadaniach, które rzeczywiście przynoszą biznesowi korzyści.

Szczególnie w okresie kryzysu należy skoncentrować się na projektach i zadaniach, które rzeczywiście przynoszą biznesowi korzyści.

Szczególnie w okresie kryzysu należy skoncentrować się na projektach i zadaniach, które rzeczywiście przynoszą biznesowi korzyści.

Jesteś menedżerem IT, project menedżerem lub wysokiej klasy ekspertem. Zastanawiasz się, co możesz zrobić, aby firma w której jesteś zatrudniony, mogła dalej się rozwijać, utrzymać swoją pozycję na rynku. A może, po prostu, zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób kryzys światowy oraz jego pierwsze przesłanki na rynku polskim wpłyną na twoją osobistą sytuację.

Bez względu na to, czy kryzys w Polsce rzeczywiście już istnieje, czy dopiero zaistnieje, ważnym pytaniem, które powinieneś sobie zadać, jest: co dla biznesu, w którym pracujesz, jest teraz najważniejsze?

Twoja pozycja, Twój dalszy rozwój oraz możliwości jakie przed Tobą stoją, zależą od tego, jak będzie funkcjonowała organizacja, dla której pracujesz. Atmosfera pracy, którą tworzysz, wpływa bezpośrednio na Twoje samopoczucie, zadowolenie oraz przekłada się bezpośrednio na relacje w rodzinie.

Wiele organizacji - nie tylko na rynku polskim - optymalizuje budżety, ogranicza zatrudnienie, część nawet podjęło decyzję o likwidacji tymczasowych stanowisk pracy. Ograniczeniu uległy budżety na rozwój nowych systemów oraz inwestycje w nową infrastrukturę. Panujący wcześniej optymizm oraz ambitne, czasami agresywne plany rozwojowe zostały zastopowane lub przynajmniej ograniczone. Budżety szkoleniowe, które są kluczowym elementem podnoszącym motywację pracowników oraz ich kompetencje, uległy znacznym redukcjom.

Do czego to prowadzi?

Spadek motywacji, skutkujący zmniejszeniem zaangażowania, może być efektem ubocznym sytuacji panującej w organizacji. Dużo łatwiej motywuje się pracowników, kiedy mamy do czynienia z optymizmem, ciekawymi, nowymi projektami, możliwościami rozwoju, awansu w przyszłości. W sytuacji kryzysu, niestabilności, organizacje koncentrują swoją uwagę na tzw. "odchudzaniu" a całkowicie zapominają o innych, ważnych aspektach. O jakich ważnych aspektach zapomniała Twoja organizacja?

Jeżeli zauważyłeś, że pomijane są kwestie rozwoju, motywacji, zaangażowania, wpływu podejmowanych decyzji na przyszłą stabilność personelu, to jesteś blisko właściwej odpowiedzi na to pytanie. Zaangażowanie pracowników jest kluczowym obszarem, który w okresie kryzysu powinien pozostać w polu szczególnego zainteresowania i troski kadry zarządzającej. Zacznij od własnego podwórka. Sprawdź, czy nie zapomniałeś o swoim zespole. W jaki sposób odbierany jest przez Twoich współpracowników obecnie panujący zamęt? Co myślą o przyszłości?


TOP 200