Wydajność, oszczędność, niezawodność

Ewolucja technologii i nowe pomysły wciąż zwiększają wydajność komputerów, ale producenci nie zapominają o oszczędnościach, które mogą zmniejszyć koszty wytwarzania i zwiększyć atrakcyjność ich oferty na kurczącym się ostatnio rynku serwerowym.

Rok 2009 to trudny okres dla producentów serwerów, bo już w jego połowie odnotowano rekordowy spadek popytu na tego typu komputery - zgodnie twierdzą analitycy z firm IDC i Gartner. Z punktu widzenia użytkowników ma to jednak również dobre strony, ponieważ osłabienie rynku, przynajmniej na razie, pobudza dostawców do rozwijania technologii, które mogłyby zwiększyć atrakcyjność ich oferty i pozwolić na uzyskanie większego udziału w malejącym rynku. Zaostrzająca się konkurencja każe też poszukiwać nowych rozwiązań zmniejszających koszty wytwarzania, a w efekcie - również cen sprzętu. Jeśli więc tylko przedsiębiorstwo ma środki finansowe i plan rozwoju biznesu, to jest to dobry czas na inwestycje w system IT.

Ale choć kryzys i recesja to zjawiska przemijające, nie oznacza to, że rynek serwerów wróci do wzrostowej normy jak gdyby nic się nie stało. Trudno wątpić, że w dłużej perspektywie popyt na serwery powinien rosnąć, ale jednocześnie producenci muszą myśleć o promocji nowych technologii i dopasowaniu swojej oferty do zmieniających się wymagań użytkowników. A w przypadku tych ostatnich, kryzysy i zmiany otoczenia rynkowego zmuszają do zastanowienia się ponownie nad strategią inwestycji w sprzęt i ewentualnymi jej modyfikacjami.

Potwierdzają to na przykład wyniki ankiety CIO Mindtrack-Hardware Strategies. 45% jej respondentów zadeklarowało zmniejszenie budżetu IT na lata 2009-2010. Ale jednocześnie 45% menedżerów IT za największy problem w zarządzanej przez nich infrastrukturze uznało zbyt dużą, nadmierną liczbę serwerów. Tego typu opinie mogą wpłynąć w najbliższych latach na zmniejszenie popytu na sprzęt niezależnie od sytuacji finansowej firm. Bo ich naturalną konsekwencją jest modyfikacja dotychczasowych koncepcji architektury systemu IT w kierunku zmniejszenia liczby działających w niej komputerów. Ale z drugiej strony oznacza to, że może nastąpić wzrost popytu na serwery nowych generacji o wyższej wydajności, energooszczędności i przystosowane do pracy w systemach zwirtualizowanych.

To właśnie wirtualizacja jest technologią, która może mieć w najbliższych latach duży wpływ na rynek serwerów i czasowe zmniejszenie popytu oraz modyfikację jego struktury. Jeśli bowiem 80 starych serwerów można zastąpić 20 nowymi maszynami bez obniżenia wydajności systemu i jego funkcjonalności, a jednocześnie uzyskać istotne zmniejszenie zużycia energii i powierzchni niezbędnej w centrum przetwarzania danych, to z reguły okazuje się, że czas zwrotu takiej inwestycji jest krótki. Należy jednak zauważyć, że wirtualizacja umożliwia jedynie zwiększenie poziomu wykorzystania dostępnej mocy przetwarzania serwerów lub innych zasobów, a więc jej zastosowanie daje efekt jednorazowy. Później wzrost wymagań na wydajność i tak będzie wymuszał zakup i instalację kolejnych, nowych komputerów.

To z kolei ma wpływ na przewidywaną perspektywę popularyzacji platform kasetowych, które minimalizują koszty rozbudowy i ułatwiają skalowanie systemu IT, choć wymagają większej inwestycji początkowej. Dopasowują się do tego producenci sprzętu - nowe architektury i generacje serwerów nie tylko kasetowych coraz częściej mają architekturę modułową, wykorzystującą technologie pierwotnie opracowywane dla systemów Blade.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200