Wirtualizacja - elementy skutecznego wdrożenia

Wirtualizacja pozwala na konsolidację środowiska informatycznego - serwerów, sieci oraz pamięci masowych. W większości przypadków jej zastosowanie znacząco przyczynia się do ograniczenia kosztów oraz podwyższenia niezawodności i elastyczności środowiska IT. Proces wdrożenia wirtualizacji należy jednak starannie zaplanować i przygotować się do niego, tak aby efektywnie skorzystać na zmianie.

Wirtualizacja zachęca swoimi możliwościami coraz większą liczbę użytkowników. Do środowisk wirtualnych przenoszą się organizacje o różnych rozmiarach - od wielkich korporacji po małe firmy. Wszystkie mają nadzieję dzięki niej zaoszczędzić i uelastycznić infrastrukturę IT. Są jednak przypadki, w których projekt przejścia do wirtualnych maszyn, sieci i pamięci masowych jest mniej efektywny. Warto zastanowić się nad rozsądnym planowaniem, które podobnie jak w innych projektach informatycznych, jest kluczem do końcowego sukcesu.

Korzyści z wdrożenia wirtualizacji

Wirtualizacja pozwala na zbudowanie wielu niezależnych logicznie zasobów na podstawie jednego fizycznego. Ale wirtualizacja to też możliwość tworzenia nowego, jednego zasobu na bazie wielu innych fizycznych zasobów, często rozproszonych geograficznie.

Zobacz również:

Najczęściej wymienia się dwie grupy korzyści wynikające z wdrożenia wirtualizacji: kosztowe oraz związane ze zwiększoną elastycznością i niezawodnością środowiska IT.

Koszty dadzą się ograniczyć przez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów fizycznych. Zapewnia to lepszą skalowalność posiadanej już infrastruktury. Przykładowo, obecnie stosowane serwery z procesorami wielordzeniowymi są bardzo często mocno niedociążone. W praktyce poziom wykorzystania mocy procesorów osiąga 10-20% ich maksymalnych osiągów. Wynika to najczęściej z niedostosowania aplikacji do pracy z wykorzystaniem wielu rdzeni. Wirtualizacja pozwala to zmienić.

Drugi czynnik obniżający koszty to zapotrzebowanie na mniejszą liczbę urządzeń. Dzięki wirtualizacji jedna maszyna fizyczna może obsłużyć kilka do kilkunastu, a czasem kilkudziesięciu maszyn wirtualnych, co znacznie zmniejsza liczbę maszyn fizycznych. W rezultacie można obniżyć zużycie energii oraz lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń fizyczną. Są to najwyższe, obok kosztów sprzętu, wydatki związane z utrzymaniem centrum danych.

Kolejny bardzo istotny czynnik to poprawa elastyczności oraz niezawodności środowiska. Można zyskać na szybkości przygotowania środowiska dla aplikacji i uruchomienia usługi, a także na szybkości i łatwości realizacji kopii zapasowych "całych systemów" i odtwarzania środowiska po awarii. Inna zaleta należy już do gatunku organizacyjnych, ale także może mieć wymierne przełożenie na koszty: migracja do środowiska wirtualnego zmniejsza "odległość" pomiędzy biznesem a światem IT, co pozwala na szybszy rozwój przedsiębiorstwa, które w dużym stopniu bazuje na rozwiązaniach IT.

Wybór aplikacji do zwirtualizowania

Wirtualizacja jest uniwersalną technologią, którą można stosować w większości środowisk, nie jest ona jednak panaceum na wszelkie zło. Nie najlepszym kandydatem są na przykład duże, produkcyjne bazy danych. Innym ograniczeniem jest odwoływanie się przez aplikację do podzespołów fizycznych, takich jak np. klucze i kontrolery sprzętowe, które bywają stosowane ze względów licencyjnych. Ponadto część aplikacji po prostu nie jest wspierana w środowisku wirtualnym. Przed wdrożeniem wirtualizacji warto te kwestie wyjaśnić z producentami aplikacji istotnych dla organizacji. Ostrożne podejście i dokładna weryfikacja, czy zasoby wyselekcjonowane do wirtualizacji rzeczywiście nadają się do tego celu, może zdecydować o końcowym sukcesie.

W sytuacji, gdy w danym środowisku IT stosowane są aplikacje wykorzystujące zasoby fizyczne na wysokim poziomie - w granicach 70-80% - zastosowanie wirtualizacji może nie przynieść spodziewanych rezultatów odnośnie do elastycznego wykorzystania zasobów. Z taką sytuacją można się spotkać w przypadku wielotransakcyjnych baz danych czy systemów billingowych, które bardzo mocno wykorzystują zarówno moc procesora, pamięć masową, jak i połączenia sieciowe.


TOP 200