Wirtualizacja - elementy skutecznego wdrożenia

Duża ilość pamięci kluczem do efektywnej pracy

Z technicznego punktu widzenia bardzo istotne jest zaplanowanie odpowiedniej wielkości pamięci dla wirtualizowanych serwerów. Od szybkości dostępu do pamięci zależy w dużej mierze szybkość działania poszczególnych maszyn. Dlatego im większa liczba dostępnej pamięci RAM, tym efektywniejsze wykorzystanie maszyny na potrzeby wirtualizacji.

Aby utrzymać krótki czas odpowiedzi aplikacji i wykorzystać wiele rdzeni, trzeba zapewnić dużą ilość pamięci operacyjnej. Rozmiar pamięci fizycznej maszyn może być ograniczeniem dla liczby maszyn wirtualnych, które możemy obsłużyć. Inaczej trzeba się spodziewać dalszej niewielkiej utylizacji lub dociążenia maszyn, ale ze znacznie zmniejszonym czasem odpowiedzi. Obserwacja tej zależności poprawi efektywność kosztową inwestycji. Zamiast dodawać nowe maszyny, wystarczy dołożyć większą pamięć do już istniejących.

Zobacz również:

Podsumowanie

Teoretycznie wirtualizacja przynosi więcej korzyści niż kosztów. Jednak nieracjonalne planowanie (wynikające najczęściej z braku doświadczenia) może spowodować wzrost kosztów. To ryzyko związane z dowolnym projektem IT.

Do uwzględnienia jest wiele ukrytych kosztów, które należy wziąć pod uwagę, szczególnie przy porównaniu oferty dostawcy wirtualnego hostingu z własnymi możliwościami. Trzeba przewidzieć zakup nowego sprzętu pod wirtualizację, licencje na oprogramowanie, system kopii bezpieczeństwa, koszty utrzymania i administracji sprzętu fizycznego oraz warstwy wirtualnej, systemów operacyjnych, wdrożenia i testów, szkolenia pracowników oraz koszty pozyskania środków na inwestycje.

Rozważając wprowadzenie wirtualizacji, należy każdorazowo dokonać analizy i podsumowania korzyści oraz kosztów związanych z tą technologią. Przykładowo, nawet w przypadku wirtualizacji niewielkiej liczby serwerów (np. wykorzystywanych przez firmę do obsługi aplikacji CRM lub serwisu WWW) firma może zauważyć zalety wirtualizacji wynikające z ujednolicenia środowiska dla aplikacji i uniezależnienia się od rodzaju wykorzystywanych maszyn. Ponadto wirtualizacja uczyni łatwiejszym proces wdrażania aplikacji czy odtwarzania zasobów po ewentualnej awarii. W innym przypadku firma, która buduje telefoniczne centrum obsługi klienta, może zrealizować jedno takie wirtualne centrum oparte na wielu lokalizacjach, w których faktycznie są umiejscowieni pracownicy odbierający telefony.

Dzięki temu niezależnie od miejsca zainstalowania urządzeń, umiejscowienia centrum danych, miejsca dołączenia linii telekomunikacyjnych czy też miejsca, skąd dzwoni klient, można utworzyć jedno logiczne centrum obsługi, które gwarantuje krótszy czas oczekiwania na połączenia, mniejsze koszty utrzymania systemu oraz efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy personelu.

Kto będzie wdrażał wirtualizację?

Warto porównać koszty wprowadzenia wirtualizacji własnymi siłami i ich uruchomienia przez dostawcę zewnętrznego. W wielu przypadkach może się okazać, że zakup wirtualizacji jako usługi jest bardziej efektywny. Pozbywamy się w ten sposób w całości problemów i kosztów związanych warstwą sprzętową. Nie tracimy przy tym kontroli nad konfiguracją serwerów, systemów operacyjnych czy połączeń sieciowych w zwirtualizowanym środowisku. Często może się to okazać kluczem do finansowego sukcesu projektu wirtualizacji, powoduje bowiem duże oszczędności w kosztach osobowych zespołu IT.

Z kompletnego outsourcingu można skorzystać oczywiście tylko wtedy, gdy polityka bezpieczeństwa danych w organizacji na to pozwala.


TOP 200