Twarde kontra miękkie

Szkoleniowcy techniczni po prostu przychodzą na szkolenie. Mają swoje materiały, które znają doskonale, bo pokazują je bez przerwy od dwóch lat. Potrzeby szkoleniowe definiuje się na poziomie wyboru treningu, klient ma w ofercie informacje o programie. Jeśli akceptuje, dokonuje płatności. Jeśli nie - wybiera inne szkolenie. Standardem jest również przygotowywanie szkoleń jednakowych dla wszystkich, bez względu na doświadczenie. Buduje się grupę ludzi z różnym poziomem umiejętności. Szkolenia dla wszystkich "zamęczą" tych bardziej doświadczonych podstawami i nie pozwolą osobom z mniejszym doświadczeniem nadążyć na końcu zajęć.

Metody

Aby pokazać subtelną różnicę między metodami szkoleń, posłużę się dwoma przykładami - metodą NLP stosowaną do szkoleń miękkich oraz taksonomią Blooma w odniesieniu do szkoleń twardych.

NLP, to skrót od angielskiego sformułowania, tłumaczonego jako Neuro-Lingwistyczne. Jest to dyscyplina, która bazuje na najnowszych odkryciach w neuropsychologii, komunikacji oraz chemii i optyce. Umożliwia manipulację ludzkimi zachowaniami i perswazję emocji. W prostych słowach, technika ta pomaga zaprogramować ludzi. Jest to metoda stosowana zarówno w szkoleniach, jak i w psychoterapii.

Na rynku pojawił się ostatnio zupełnie nowy i bardzo ważny dla branży testerskiej egzamin. Przygotowane dla niego materiały oparte są na taksonomii Blooma zdefiniowanej w… 1950 roku. Ten trochę zaśniedziały standard mówi o czterech ważnych poziomach uczenia: zapamiętywaniu, zrozumieniu, zaaplikowaniu i zanalizowaniu. Niektórym ludziom nieodparcie kojarzy się to z regułą 3Z, znaną ze studiów: zakuj, zdaj, zapomnij.

Wygląda to tak, jakby firmy oferujące szkolenia i egzaminy twarde zatrzymały się w rozwoju. W tym samym czasie szkoleniowcy miękkich tematów ciągle rozwijają się i całymi garściami czerpią z nowinek.

Jest jednak jedna rzecz, którą możemy zapisać na plus trenerów technicznych - wykorzystują nowoczesną technologię do obniżania kosztów szkoleń. To właśnie oni wprowadzili na rynek e-learning i strumienie wideo z zarejestrowanymi szkoleniami. Przodują również w wykorzystaniu nowinek technicznych, takich jak szkolenia online czy też aplikacje chmur (ang. Cloud Computing) do komunikacji z uczniami. Jeśli metody się przyjmą, istnieje duże prawdopodobieństwo, że firmy szkoleń miękkich skopiują i zaadaptują te rozwiązania do swoich potrzeb.

Materiały szkoleniowe

Jaka jest różnica między materiałami szkoleniowymi na szkoleniach miękkich i na szkoleniach twardych? Taka, że na tych drugich nie ma materiałów, są jedynie slajdy.

Branża techniczna nie nauczyła się jeszcze, że wydrukowane slajdy nijak się mają do prawdziwych materiałów szkoleniowych. Przygotowane w PowerPoincie obrazki są pomocą edukacyjną służącą trenerowi do przekazania swojej wiedzy. Ich treść to zazwyczaj hasła bez wytłumaczenia i obrazki bez opisu. Właściwe materiały, to napisane podręczniki i treści w formie elektronicznej, standardowo przekazywane przez szkoleniowców miękkich. Taki skrypt zawiera wyjaśnienie wszystkich haseł ze szkolenia i stanowi materiał, do którego łatwo się wraca, nawet po kilku latach od zakończenia szkolenia.


TOP 200