TrioNAS U300 P10 - test macierzy Qsan

Menu interfejsu składa się z pięciu zakładek, których opis i znaczenie są intuicyjne, więc od razu wiadomo, który obszar wybrać. Oprócz zakładki Dasboard, gdzie dostępne są wskaźniki pracy systemu, status elementów macierzy można znaleźć również pod kartą Monitor, gdzie znajdują się ewentualne błędy związane z konfiguracją sprzętową i systemową. Dodatkowo są tam informacje dotyczące połączeń zestawionych z macierzą oraz współpracy z zasilaczem awaryjnym UPS.

TrioNAS U300 P10 - test macierzy Qsan

Dashboard - wskaźniki pracy systemu

Wszystkie najważniejsze ustawienia pracy macierzy oraz usług zawiera zakładka Configuration. Menu zarządzania zorganizowane jest w postaci drzewa i podzielone na obszary związane z konfiguracją systemu, sieci, przestrzeni dyskowej oraz protokołów udostępniania danych i serwisów.

Zobacz również:

  • QNAP prosi klientów o natychmiastową aktualizacje swoich NASów

W ustawieniach sieci określa się adresację IP dla poszczególnych interfejsów, serwery nazw oraz filtrowanie ruchu na podstawie źródłowego i docelowego adresu.

Konfigurację przestrzeni dyskowej macierzy wykonuje się pod linkiem Storage Configuration, gdzie na podstawie dostępnych dysków fizycznych tworzy się z nich wybrane poziomy RAID (0, 1,5, 6, 10, 50, 60) w oparciu o sprzętowy kontroler, który w odróżnieniu od programowego, umożliwia uzyskanie większej wydajności. Natomiast zastosowany w rozwiązaniach Qsan system plików ZFS pozwala na ciągłą ochronę przed uszkodzeniami plików, szybką kompresję danych wykorzystującą algorytm LZJB, wykrywanie i automatyczną naprawę uszkodzonych plików oraz nieograniczoną wielkość obiektów i bloków danych.

Tworząc pulę dyskową w oparciu o wybrany poziom RAID opcjonalnie można włączyć szyfrowanie tworzonej powierzchni określając odpowiedni klucz zabezpieczeń. Macierz Qsan U300 daje możliwość wystawiania danych w postaci plików oraz w blokowej. Udziały oparte o ZFS obsługiwane są przez najpopularniejsze protokoły udostępniania danych, SMB, NFS, FTP & WebDAV oraz AFP (dla użytkowników Apple’a).

Nasza testowa konfiguracja obejmuje w sumie 9 dysków. Cztery 2,5 calowe dyski SAS o pojemności 300GB i prędkości 10 tyś obr. / min (Western Digital WD3001BKHG), kolejne cztery to 3,5 calowe napędy SAS o pojemności 2TB i prędkości obrotowej 7200 obr./min ( Western Digital WD2001FYYG) to oraz pojedynczy 2,5 calowy dysk SSD o pojemności 80GB (Intel model SSDSC2BB080G4) wykorzystany jako cache. Dysponując odpowiednią ilością dysków utworzyliśmy dwie pule w konfiguracji RAID 5 złożone z dysków tego samego typu. Na pierwszej utworzyliśmy LUN oparty na systemie plików ZFS z przeznaczeniem na udostępnianie udziałów sieciowych. Opcje dostępne przy tej konfiguracji pozwalają na zaawansowane zarządzanie przestrzenią dyskową. Qsan umożliwia włączenie wydajnych mechanizmów kompresji oraz deduplikacji w technologii „inline” na poziomie bloków, której wydajność zależy od wielkości pamięci RAM urządzenia. Polega ona na tym, że proces deduplikacji wykonywany jest w czasie rzeczywistym w momencie, gdy dane są przenoszone na serwer. W urządzeniach firmy Qsan deduplikacja może być uruchomiona na wybranych wolumenach lub udziałach sieciowych i wyłączana w dowolnej chwili w zależności od potrzeb użytkownika.

Warto zwrócić uwagę również na coraz bardziej popularną opcję Thin Provisioning, która w przypadku macierzy Qsan występuje jako usługa Qthin, umożliwiająca wydajną alokację przestrzeni dla wybranych wolumenów, polegającą na wykorzystywaniu takiej ilości powierzchni dyskowej, która rzeczywiście jest potrzebna na dane. Podczas, gdy następuje przyrost danych, powierzchnia jest sukcesywnie zajmowana. Bez Qthin już przy tworzeniu trzeba by było decydować ile konkretnie miejsca powinien posiadać dany LUN.

TrioNAS U300 P10 - test macierzy Qsan

Kreator integracji z Active Directory

Kolejne opcje konfiguracji przestrzeni dyskowej pozwalają na wykonywanie snapshotów woluminów utworzonych na marcierzy, tak aby można było powrócić do danych w wybranym punkcie w przeszłości. Dla macierzy Qsan wykonywanie migawek realizowane jest w sposób nieco inny niż to się zwykle odbywa. Podstawą snapshotu są rzeczywiste, aktualne dane, a zapisywane jako punkt powrotu są jedynie zmiany wykonane na plikach i katalogach. Dodatkowo systemy Qsan umożliwiają odtworzenie wolumenu z migawki na całkowicie innej grupie RAID, lub w tej samej, ale nie nadpisując oryginalnego wolumenu co znacznie ułatwia i przyspiesza odzyskiwanie.

Gdy na podstawie utworzonej puli dyskowej skonfigurowaliśmy udział sieciowy do udostępnienia pozostało przyznać uprawnienia dostępowe dla użytkowników. Podstawą dostępu do danych jest lokalna baza użytkowników oraz grup, ale bez problemu można skonfigurować uprawnienia opierając się na integracji z Microsoft Active Directory lub LDAP.

Przestrzeń z kolejnych 4 dysków w RAID 5 udostępniliśmy jako iSCSI LUN. Konfiguracja przebiegła w kilku krokach i trzeba ją było wykonać w różnych miejscach menu panelu sterowania. Po określeniu puli dyskowej należy wskazać, że dane będą udostępniane w postaci blokowej, a następnie wystawić LUN po protokole iSCSi określając numer urządzenia widocznego przez inicjator iSCSI oraz wskazanie przez które interfejsy ma być widoczny.

Do sprawdzenia poprawności działania tej konfiguracji wykorzystaliśmy serwer z zainstalowanych systemem serwerowym Microsoft. Przy użyciu funkcji Discovery w inicjatorze iSCSI i wskazaniu adresu IP interfejsu, przez który wystawiony był nowy LUN wszystko zadziałało bez żadnych problemów. System poinformował nas o wykrytym dysku, który zainicjowaliśmy i sformatowaliśmy.

Jak widać intuicyjne menu oraz prostota konfiguracji pozwalają bez zaawansowanej wiedzy w kilku krokach udostępnić przestrzeń dyskową zarówno w postaci plików wykorzystując najpopularniejsze protokoły, jak również w formie blokowej protokołem iSCSI.


TOP 200