Szybka migracja

Działająca w branży chemicznej firma OXEA uruchomiła kompletną infrastrukturę IT w czasie krótszym niż pół roku.

Firma OXEA powstała 1 marca 2007 roku z połączenia części dwóch przedsiębiorstw Celanese oraz European Oxo i posiada obecnie własną osobowość prawną. Przedsiębiorstwo działa w branży chemicznej, specjalizuje się w produkcji rozpuszczalników, poliolejów oraz pochodnych ketonów. OXEA korzystała początkowo z infrastruktury przedsiębiorstwa Celanese, ale razem z własną osobowością prawną musiała stworzyć również samodzielną, niezależną infrastrukturę IT. Proces ten należało przeprowadzić bardzo szybko, musiał być zakończony w roku 2007.

Typowy outsourcing

Ankieta przeprowadzona przez niemieckie stowarzyszenie przemysłu chemicznego (VCI) udowadnia, że jest to typowe podejście do IT dla całej branży. Pośród ankietowanych przedsiębiorstw, tylko jedno na pięć realizuje procesy IT we własnym zakresie. W firmie OXEA usługi te są związane ze strategią IT, zarządzaniem jakością, tworzeniu aplikacji oraz rozwojem oprogramowania SAP w firmie. Wybranie modelu utility computing przyniosło istotne korzyści biznesowe.

Celem migracji była także redukcja działu IT do tego stopnia, jak to tylko jest możliwe. Aby osiągnąć to szybko i sprawnie, skorzystano z pomocy firmy HP, która zaoferowała usługę częściowego outsourcingu usług IT oraz rozliczania z rzeczywistego wykorzystania zasobów w modelu utility computing na bazie Utility Sourcing Services.

Inwestor postawił bardzo ważne wymagania, związane z realizacją projektu i stworzeniem nowego działu IT, a także z migracją systemów. Po pierwsze, żaden z procesów, związanych z migracją IT, nie mógł wpływać na bieżącą pracę przedsiębiorstwa. Po drugie, nowy dział IT powinien odpowiadać wymaganiom określonych standardów - w tym przypadku oznaczało to niską integrację pionową, poprzez przyjęcie modelu usługowego i rozliczanie z rzeczywiście wykorzystywanych zasobów.

OXEA jest producentem surowców chemicznych, przeznaczonych do dalszej produkcji przemysłowej, dlatego bardzo ważnym elementem konkurencji tego przedsiębiorstwa jest cena produktów. Aby osiągnąć jak najniższe koszty produktu końcowego, firma zainteresowała się outsourcingiem usług IT. "Chcemy alokować jak najmniej kapitału w IT, sprawiając jednocześnie, by dział ten elastycznie współpracował przy tworzeniu procesów biznesowych" - wyjaśnia Juan Soto, wiceprezes OXEA.

Na początku 2008 r. OXEA przedstawiła propozycję oddzielenia technologicznego od Celanese. W procesie migracji uczestniczył dział IT, odpowiedzialny za obsługę aplikacji firmy Microsoft, eksploatowanej w różnych lokalizacjach na świecie. Współpracujący z nim dostawca usług musiał przejąć na siebie odpowiedzialność, związaną z kompletną obsługą systemu ERP firmy SAP. Dane i aplikacje musiały być przeniesione z serwerowni, zlokalizowanych w Niemczech i USA, do ośrodków dostawcy usług, znajdujących się w innej lokalizacji w Niemczech. Docelowym centrum przetwarzania danych jest "fabryka ERP" w Dortmundzie, która obsługuje około 600 systemów SAP dla różnych firm.

O ostatecznym wyborze HP jako dostawcy usług oraz operatora migracji danych zadecydowało wiele różnych kryteriów. Oprócz korzystnej struktury cen, liczyło się doświadczenie w obsłudze aplikacji firm SAP oraz Microsoft. Bardzo ważnym argumentem za wyborem HP był także fakt, że jest to międzynarodowa korporacja, obecna w wielu krajach. Podkreśla to Gerd Schellhase, lider projektu obsługi infrastruktury OXEA. "Firma, która dokonuje implementacji systemu, powinna także zapewnić późniejszą jego obsługę przez długi czas. Z naszego punktu widzenia tylko partner działający w skali globalnej mógł dostarczyć nam oczekiwany poziom usług" - mówi Gerd Schellhase.

Ponieważ HP od dłuższego czasu obsługuje dział IT grupy Celanese, blisko i intensywnie współpracując z nią, zaskarbił sobie zaufanie tej amerykańskiej organizacji. Dodatkowym atutem HP jest posiadanie wysokiej klasy specjalistów od aplikacji ERP. Gdy niezbędna jest specjalistyczna wiedza, wystarczy skorzystać z personelu, nazywanego "HP Powerhouse for SAP". Połączenie obsługi dużej ilości klientów SAP (co umożliwia wykorzystanie efektu skali przez operatora usługi) oraz rozliczenia przez HP Utility Sourcing Service w modelu utility computing przynosi spore korzyści biznesowe.


TOP 200