Szybka migracja

Większość aplikacji w Celanese pracowała w architekturze 32-bitowej. Razem z migracją przeniesiono je do nowszej, 64-bitowej, która zapewnia więcej zasobów obliczeniowych, takich jak pamięć RAM. Sercem storage’u są macierze HP StorageWorks Enterprise Virtual Array. Do wykonywania kopii bezpieczeństwa wykorzystuje się oprogramowanie HP Data Protector. Podsystem storage zapewnia wysoką dostępność oraz oczekiwaną wysoką wydajność. Dodatkowo firma HP zbudowała sieć łączącą wszystkie siedziby przedsiębiorstwa OXEA na całym świecie. Obsługą wszystkich urządzeń sieciowych także zajmuje się HP, wykorzystując mechanizmy zdalnego dostępu. Temu samemu dostawcy zlecono również obsługę firmowego help desku, działającego w reżimie 24/7.

Bez barier komunikacyjnych

Firma OXEA zakłada dalszy rozwój aplikacji i systemów SAP. W tym celu przygotowała specjalne struktury organizacyjne. Częścią ekipy IT są trzej menedżerowie systemów biznesowych, którzy odpowiadają za implementację procesów biznesowych w IT, pokrywających sektory: finansowy, logistyki i sprzedaży oraz produkcji i dostaw. Ponieważ wspomniani eksperci są silnie związani z własnymi działami, nie występuje dotkliwa bariera komunikacji. Ludzie ci mówią językiem swoich działów i potrafią dobrze porozumieć się z osobami, które potem przekazują swoją wiedzę reszcie pracowników. Ci pracownicy kontaktowi, zwani czasem kluczowymi, pełnią funkcję liderów przekazywania wiedzy pracownikom, służą jako kontakt zwrotny i bardzo usprawniają przepływ informacji na temat SAP w firmie. Dzięki temu nie ma potrzeby organizacji zewnętrznych szkoleń pracowników wraz każdą zmianą w aplikacji.

Komentarz

Nie przez przypadek to właśnie systemy SAP są najczęstszym przedmiotem usług dzierżawy mocy obliczeniowej, zwanych w HP Utility Sourcing Services. Popularność i dojrzałość platformy SAP, a także możliwość wyodrębnienia warstwy operacji aplikacji SAP BASIS od warstwy funkcjonalnej, ułatwiają podział odpowiedzialności, a liczne doświadczenia z systemami SAP owocują bardzo precyzyjną kalibracją potrzebnej mocy obliczeniowej. Dochodzi do tego, iż używana w tym celu jednostka SAPS często używana jest jako podstawa wymiarowania systemów wspierających innego typu aplikacje.

Doświadczenia HP w outsourcingu SAP sięgają wczesnych lat 90. Początkowo były to "klasyczne" kontrakty outsourcingowe, później coraz częściej sięgano po model rozliczania, zależny od liczby użytkowników lub wydajności systemów. W Polsce pierwszy model pay-per-use zastosowaliśmy w projekcie outsourcingu SAP dla firmy Servisco (obecnie DHL) już w roku 1999. Od tego czasu udało się tak dalece zestandaryzować tę usługę, iż oferowana jest w postaci gotowych, dostępnych od ręki komponentów, wycenianych w zależności od potrzebnej pojemności platformy aplikacyjnej. Przykład OXEA wręcz podręcznikowo pokazuje, jak na bazie takich komponentów w ciągu kilku miesięcy można wybudować pokaźny dział IT, obsługujący poważną korporację.

Wiele wskazuje na to, że jednym z kierunków rozwoju IT w najbliższych latach będzie dążenie do coraz większej standaryzacji i przewidywalności, do industrializacji IT. To podejście do pewnego stopnia pozbawia dostawców magicznej aury, którą radzi byli dotychczas emanować (także w postaci pozłacanych cen). Z drugiej strony, OXEA to według mnie, bardzo budujący przypadek, który świadczy o dojrzałości przemysłu IT, który potrafi realizować projekty o dużej skali złożoności w sposób tak przewidywalny od strony harmonogramu i kosztów, do jakiej przyzwyczaiło nas budownictwo lądowe (przy czym podając ten przykład nie myślałem o budowie polskich autostrad ...).

Łukasz Dutkiewicz, Dyrektor Działu Outsourcingu HP Polska


TOP 200