Szukanie nowych dróg

Branża logistyczna jako jedna z pierwszych odczuła skutki dekoniunktury. Po latach boomu na usługi transportowe konieczne stało się poszukiwanie oszczędności i nowych dróg dotarcia do klienta. To obecnie najważniejsze cele działu IT w DHL Express.

Szukanie nowych dróg

Wróć do sekcji Lider informatyki Uruchomienie nowego kanału sprzedaży usług dla klientów detalicznych, rozbudowanego contact center oraz ponad setki punktów obsługi klienta (DHL ServicePoint) to tylko nieliczne z projektów, które byłyby niemożliwe bez ogromnego zaangażowania ze strony lokalnego działu IT DHL Express. W czasie kryzysu IT musiało również aktywnie włączyć się w programy oszczędnościowe nie tracąc przy tym nic w kwestii jakości i bezpieczeństwa systemów.

Biznesowe IT i...

W 2005 r. nastąpił podział funkcji IT DHL Express na dwie części. Pierwsza z nich jest częścią Biznesu i odpowiada głównie za strategię informatyczną oraz zarządzanie projektami i usługami IT. Druga zaś występuje w roli dostawcy usług IT, m.in. zajmuje się budową i wdrożeniem oraz pełni rolę 2 i 3 linii wsparcia dla użytkowników aplikacji biznesowych. Firma korzysta również z outsourcingu usług IT w obszarze wsparcia użytkowników oraz zarządzania infrastrukturą. Krzysztof Jaworski, dyrektor ds. informatyki w DHL Express przyznaje, że taki podział powoduje czasem problemy ze zrozumieniem roli i zasad funkcjonowania obu funkcji w organizacji. "Nie ma jednak problemu traktowania IT jako wyrzuconych pieniędzy" - zapewnia. Takiej sytuacji w obliczu załamania gospodarki wielu szefów IT może tylko pozazdrościć.

Krzysztof Jaworski uważa, że jednym z najważniejszych priorytetów działu IT powinno być dostarczanie rozwiązań wspierających rozwój biznesu. Nie mniej ważne jest też poszukiwanie dróg do ograniczenia kosztów obsługi informatycznej oraz działania doradcze wykraczające poza obszar IT. "Proponowane zmiany biznesowe oceniamy z perspektywy wspierających Biznes systemów IT. Obsługując całą organizację widzimy zależności, których nie dostrzegają inni. Dzięki temu urealniamy wiele projektów" - mówi Krzysztof Jaworski.

Do zarządu wniosłem wiedzę z obszaru IT i zarządzania projektami. Natomiast dzięki mojej obecności w jego strukturach - jako IT - jesteśmy na bieżąco z planami biznesowymi, bezpośrednio u ich źródeł. Pozwala nam to z wyprzedzeniem przygotować się do wsparcia dla konkretnych inicjatyw.

Krzysztof Jaworski, dyrektor ds. informatyki w DHL Express

Jego zdaniem, biznesowy dział IT wnosi do organizacji dwie najważniejsze wartości - wiedzę na temat możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w biznesie oraz wyniesioną z licznych kontaktów osobistych oraz analizy incydentów i problemów wiedzę o rzeczywistych potrzebach i procesach biznesowych. Ta, często nieudokumentowana wiedza, pozwala zaś na skuteczne opiniowanie projektów biznesowych nawet we wczesnej fazie ich planowania. "Być może często jesteśmy zbyt pragmatyczni, ale ostrożne podejście chroni przed pomysłami z góry skazanymi na niepowodzenie" - zapewnia Krzysztof Jaworski.

... IT wysokie rangą

Krzysztof Jaworski jako członek zarządu ma realny wpływ na działalność biznesową. Według niego taka relacja jest źródłem obustronnych korzyści - dla organizacji biznesowej i działu IT. "Do zarządu wniosłem wiedzę z obszaru IT i zarządzania projektami. Natomiast dzięki mojej obecności w jego strukturach - jako IT - jesteśmy na bieżąco z planami biznesowymi, bezpośrednio u ich źródeł. Pozwala nam to z wyprzedzeniem przygotować się do wsparcia dla konkretnych inicjatyw. Na czysto partnerskich zasadach uczestniczymy w tworzeniu strategii i planów biznesowych" - zapewnia. Rośnie również ranga IT w całej organizacji.


TOP 200