Systemy zarządzania siecią

Konfigurowanie urządzeń do właściwego współdziałania, przekładanie różnorodnych interfejsów użytkownika na "wspólny dialekt", radzenie sobie z przeciążeniami, wąskimi gardłami i awariami, a także uzyskiwanie informacji o tym, co w danej chwili nie funkcjonuje - to tylko niektóre zadania systemów zarządzania siecią (network system management, NSM).

Konfigurowanie urządzeń do właściwego współdziałania, przekładanie różnorodnych interfejsów użytkownika na "wspólny dialekt", radzenie sobie z przeciążeniami, wąskimi gardłami i awariami, a także uzyskiwanie informacji o tym, co w danej chwili nie funkcjonuje - to tylko niektóre zadania systemów zarządzania siecią (network system management, NSM).

Systemy zarządzania siecią

VitalSuite - wykresy użytkowania sieci i jakości usług

Produkty NMS od momentu pojawienia się na rynku miały opinię drogich i trudnych w eksploatacji. Ponadto nie oferowały pełnej możliwości zarządzania każdym aspektem infrastruktury programowo-sprzętowej. Reklamowane były jako struktura do komponentowych, sieciowych narzędzi programowych. Teoretycznie miała odnieść sukces, w praktyce - zawiodła.

Zbyt często użytkownicy rezygnowali ze stosowania NMS, zadowalając się oprogramowaniem zarządzającym dostarczanym z urządzeniami, serwerami, systemami operacyjnymi czy aplikacjami. W tej sytuacji dostawcy systemów zarządzania siecią zmuszeni byli do ponownego przemyślenia założeń projektowych NMS. Rezultatem tego są najnowsze wersje systemów zarządzania siecią - łatwiejsze w obsłudze, wydajniejsze i dużo praktyczniejsze.

O wartości NMS decydują zawarte w nim mechanizmy zarządzania, administrowania, uaktualniania, monitorowania, raportowania, diagnozowania, lokalizacji uszkodzeń, możliwości przywracania do pracy, rekonfigurowania, prowadzenia inwentaryzacji zasobów sieciowych oraz ochrony całej sieci. Administrator sieci wyposażony w dobry NMS nie musi korzystać z oprogramowania innych dostawców do zarządzania użytkownikami, urządzeniami czy innymi zasobami sieci.

Przyjrzyjmy się bliżej trzem produktom zarządzania siecią:

 • OpenView firmy Hewlett-Packard

 • Unicenter Computer Associates

 • VitalSuite firmy Lucent Technologies.

  Zarządzanie usterkami i wydajnością

  Komponent OpenView - Network Node Manager (NNM) - szczególnie dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem sieci (discovery): śledzi urządzenia, wyświetla graficzne mapy sieci, przechwytuje statystyki urządzeń i przetwarza przychodzące powiadomienia SNMP. NNM wykorzystuje rekordy MIB (Management Information Base) z różnych źródeł, takich jak mosty i regeneratory sygnału. Wyświetla niektóre dane warstwy 2, ale w dużo większym zakresie prezentuje szczegóły dotyczące warstwy 3. Pozwala także na stosowanie predefiniowanych (dostarczanych przez HP) wyciągów z MIB. Obejmują one m.in. wielkości obciążeń, procent błędów, całkowitą liczbę pakietów według kategorii (wejściowe, wyjściowe i błędne), retransmisje, użytkowanie pamięci (Cisco) i procent udziału połączeń korzystających z dupleksu.

  Komponent Internet Services z OpenView jest bardzo dobrym narzędziem do śledzenia naruszeń warunków SLA (Service Level Agreement). Dla zdefiniowanych usług - od ogólnego dostępu webowego do poszczególnych transakcji e-commerce - może monitorować parametry takie, jak dostępność i czas odpowiedzi, a także powiadamiać o przekroczeniu dopuszczalnych progów zawartych w SLA.

  Z kolei Performance Manager, za pośrednictwem agentów zainstalowanych na poszczególnych serwerach, uzyskuje informacje o użytkowaniu zasobów sieciowych, zapewniając w ten sposób dane niezbędne do określania potencjalnych problemów, do analizy trendów i planowania przepustowości sieci. Wyszukiwanie wąskich gardeł i punktów przeciążeń w transakcjach webowych to domena OpenView Transaction Analyzer.

  Zarządzanie zdarzeniami w Unicenter umożliwia przystępny katalog aktywności i incydentów w sieci. Zawarty w Unicenter Enterprise Manager moduł Event Console udostępnia szczegóły zawarte w tym repozytorium. Tworzenie nowych typów zdarzeń nie jest skomplikowane, zwłaszcza w określaniu parametrów, takich jak domena, identyfikator węzła, typ urządzenia, charakterystyka przypadków błędnych oraz akcji podejmowanych, gdy się pojawią. Narzędzie Network and Systems Management szybko lokalizuje problemy z siecią. Umożliwia ich obejrzenie, zaczynając od poziomu najwyższego, co pozwala uniknąć przeglądania błędów niezwiązanych bezpośrednio z problemem. Segmenty sieci, serwery i urządzenia są monitorowane za pośrednictwem agentów. Komponent Performance Management pomaga w wykrywaniu najbardziej powszechnych potencjalnych problemów sieci i serwerów. Moduły agentów Unicenter na podstawie ustawionych progów wykrywają symptomy potencjalnych problemów. Następnie wysyłają powiadomienia do Unicenter Distributed State Machine, która analizuje zdarzenia zapisane w repozytorium zdarzeń Unicenter i przekazuje do komponentu Network and System Management zlecenie wyświetlenia stanu krytycznego obiektu. Moduł Historian analizuje zdarzenia w sieci, pokazując trendy i prognozy dotyczące wybranego okresu. Pozwala to na zidentyfikowanie problemu, zanim się pojawi.


 • TOP 200